• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 А/752 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам батлах тухай 2019-12-16 ҮЗЭХ
62 А/751 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
63 А/750 Шагнах тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
64 А/749 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
65 А/748 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
66 А/747 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
67 А/746 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
68 А/744 Шагнах тухай 2019-12-06 ҮЗЭХ
69 А/745 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-05 ҮЗЭХ
70 А/743 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-05 ҮЗЭХ
71 А/742 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-12-05 ҮЗЭХ
72 А/741 Сургалтад оролцуулах тухай 2019-12-05 ҮЗЭХ
73 А/740 Сургалтад оролцох тухай 2019-12-05 ҮЗЭХ
74 А/728 Б.Наранхүүд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-05 ҮЗЭХ
75 А/727 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-12-04 ҮЗЭХ
76 А/726 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-12-04 ҮЗЭХ
77 А/725 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-12-04 ҮЗЭХ
78 А/724 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-04 ҮЗЭХ
79 А/723 тооллого зохион байгуулах тухай 2019-12-04 ҮЗЭХ
80 А/722 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-03 ҮЗЭХ
81 А/721 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2019-12-03 ҮЗЭХ
82 А/720 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-02 ҮЗЭХ
83 А/719 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-02 ҮЗЭХ
84 А/718 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-02 ҮЗЭХ
85 А/717 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-11-29 ҮЗЭХ
86 А/716 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
87 А/714 Цэцэрлэг шинээр байгуулах тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
88 А/713 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
89 А/712 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
90 А/711 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ