• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 А/16 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
62 А/15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
63 А/14 олон нийтийн төлөөллийг сонгон шалгаруулах хороо байгуулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
64 А/13 Ажлын хороо байгуулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
65 А/12 Аймгийн аварга малчин, саальчин, тариаланч шалгаруулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
66 А/11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
67 А/10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-11
68 А/09 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-11
69 А/08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-11
70 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
71 А/06 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-01-11
72 А/05 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-10 ҮЗЭХ
73 A-04 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-01-09 ҮЗЭХ
74 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-08 ҮЗЭХ
75 А/02 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-07 ҮЗЭХ
76 A/01 Цэцэрлэг шинээр байгуулах тухай 2019-01-07 ҮЗЭХ
77 А/789 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
78 А/788 Бэлэн байдал хангаж ажиллах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
79 А/787 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
80 А/786 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
81 А/785 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
82 А/784 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
83 А/783 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
84 А/782 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
85 А/781 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
86 А/780 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-21 ҮЗЭХ
87 А/779 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-21 ҮЗЭХ
88 А/777 үр дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох тухай 2018-12-21 ҮЗЭХ
89 А/776 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-18 ҮЗЭХ
90 А/775 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2018-12-18 ҮЗЭХ