• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 A/136 тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-03-31 ҮЗЭХ
62 A/145 Өвс, эрдэсийн нэмэгдэл тэжээлийн үнэ чөлөөлөх тухай 2020-03-30 ҮЗЭХ
63 A/135 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-30 ҮЗЭХ
64 A/134 газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2020-03-30 ҮЗЭХ
65 A/133 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-30 ҮЗЭХ
66 A/132 Бүртгэл, мэдээллийн саг байгуулах тухай 2020-03-30
67 A/131 Зардал хуваарилах тухай 2020-03-30 ҮЗЭХ
68 A/130 Зардал хуваарилах тухай 2020-03-30 ҮЗЭХ
69 A/129 Зардал хуваарилах тухай 2020-03-30 ҮЗЭХ
70 A/128 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-26 ҮЗЭХ
71 A/127 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-25 ҮЗЭХ
72 A/126 Өвс, тэжээл хуваарилах тухай 2020-03-25 ҮЗЭХ
73 A/125 Цэргийн бэлтгэл албаны сургалт явуулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
74 A/124 төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
75 A/123 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
76 A/122 Зардал хуваарилах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
77 A/121 зөвлөлдөх хороо байгуулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
78 A/120 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
79 A/119 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
80 A/118 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
81 A/117 Зардал хуваарилах тухай 2020-03-19 ҮЗЭХ
82 A/116 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2020-03-19 ҮЗЭХ
83 A/115 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
84 A/114 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
85 A/113 Усан спорт, сургалтын төв байгуулах тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
86 A/112 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
87 A/111 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
88 A/110 газар өмчлах эрх шилжүүлэх тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
89 A/109 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-03-17 ҮЗЭХ
90 A/108 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-03-17 ҮЗЭХ