• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 А/571 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-11 ҮЗЭХ
62 А/570 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-09-10 ҮЗЭХ
63 А/569 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-09-10 ҮЗЭХ
64 А/568 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-10 ҮЗЭХ
65 А/567 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-10 ҮЗЭХ
66 А/566 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2019-09-09 ҮЗЭХ
67 А/565 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-09 ҮЗЭХ
68 А/564 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-09 ҮЗЭХ
69 А/563 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-09 ҮЗЭХ
70 А/562 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-09-07 ҮЗЭХ
71 А/561 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-09-07 ҮЗЭХ
72 А/560 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-07 ҮЗЭХ
73 А/559 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-06 ҮЗЭХ
74 А/559 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-06 ҮЗЭХ
75 А/558 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-06 ҮЗЭХ
76 А/555 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2019-09-06 ҮЗЭХ
77 А/554 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-06 ҮЗЭХ
78 А/553 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-06 ҮЗЭХ
79 А/551 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-09-05 ҮЗЭХ
80 А/550 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-09-05 ҮЗЭХ
81 А/549 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-05 ҮЗЭХ
82 А/548 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-05 ҮЗЭХ
83 А/547 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-02 ҮЗЭХ
84 А/546 Шагнах тухай 2019-09-02 ҮЗЭХ
85 А/544 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-08-30 ҮЗЭХ
86 А/543 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-08-27 ҮЗЭХ
87 А/542 2019-2021 онд Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн Цэргийн дүйцүүлэх албаны бэлтгэл сургалтыг зохион байгуулах тухай 2019-08-27 ҮЗЭХ
88 А/541 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2019-08-27 ҮЗЭХ
89 А/540 Хууль бус ан агнуур тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-20 ҮЗЭХ
90 А/539 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-08-14 ҮЗЭХ