• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 A/74 төсвийн хуваарь батлах тухай 2020-02-20 ҮЗЭХ
62 A/73 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
63 A/72 Хяналт-шинжилгээний талаар авах арга хэмжээний тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
64 A/71 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
65 A/70 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
66 A/69 газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
67 A/67 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
68 A/66 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
69 A/65 гадаадад албан ажлаар томилон ажиллуулах тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
70 A/64 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
71 A/63 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
72 A/62 шагнах тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
73 A/61 Өвсний үнэ чөлөөлөх тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
74 A/60 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
75 A/59 Онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
76 A/58 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
77 A/57 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
78 A/56 гадаадад албан ажлаар томилон ажиллуулах тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
79 A/55 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэсэг байдпаар шилжүүлэх тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
80 A/54 тусгай зориулалтын шилжүүлгйин байгууллагуудын 2020 оны орон тоо батлах тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
81 A/95 тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-02-13 ҮЗЭХ
82 A/82 тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2020-02-12 ҮЗЭХ
83 A/81 үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-12 ҮЗЭХ
84 A/52 Аймгийн 2019 оны тэргүүний баг шалгаруулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
85 A/51 Аймгийн 2019 оны тэргүүний байгууллага аварга ажилтан шалгаруулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
86 A/50 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
87 A/49 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
88 A/48 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
89 A/47 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
90 A/46 Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ