• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 А/470 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
62 А/469 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
63 А/468 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
64 А/467 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
65 А/466 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
66 А/465 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
67 А/464 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
68 А/463 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
69 А/460 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
70 А/459 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
71 А/458 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
72 А/457 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
73 А/456 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
74 А/455 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 2019-06-27 ҮЗЭХ
75 А/453 Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай 2019-06-27 ҮЗЭХ
76 А/452 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
77 А/451 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
78 А/450 Комисс томилох тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
79 А/449 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
80 А/448 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
81 А/447 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
82 А/446 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-25 ҮЗЭХ
83 А/445 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгож дахин зарлах тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
84 А/444 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
85 А/443 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
86 А/442 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
87 А/441 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
88 А/440 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
89 А/439 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
90 А/438 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ