• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
301 А/231 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-12 ҮЗЭХ
302 А/229 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-12 ҮЗЭХ
303 А/228 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-04-12 ҮЗЭХ
304 А/227 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-04-12 ҮЗЭХ
305 А/226 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-12 ҮЗЭХ
306 А/225 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-11 ҮЗЭХ
307 А/224 Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 2019-04-11 ҮЗЭХ
308 А/223 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-04-11 ҮЗЭХ
309 А/223 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-04-11 ҮЗЭХ
310 А/222 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-04-11 ҮЗЭХ
311 А/221 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-04-11 ҮЗЭХ
312 А/220 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-11 ҮЗЭХ
313 А/219 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-04-11 ҮЗЭХ
314 А/216 Аймаг орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-09 ҮЗЭХ
315 А/215 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05 ҮЗЭХ
316 А/214 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-05 ҮЗЭХ
317 А/213 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-04-05 ҮЗЭХ
318 А/212 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-27
319 А/211 Шагнах тухай 2019-03-27 ҮЗЭХ
320 А/210 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-03-27 ҮЗЭХ
321 А/209 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-26 ҮЗЭХ
322 А/208 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-26 ҮЗЭХ
323 А/206 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-03-26 ҮЗЭХ
324 А/202 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-22 ҮЗЭХ
325 А/201 шинэ вакцин нэвтрүүлэх тухай 2019-03-22 ҮЗЭХ
326 А/200 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-22 ҮЗЭХ
327 А/199 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-03-22 ҮЗЭХ
328 А/193 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-03-22 ҮЗЭХ
329 А/192 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-03-22 ҮЗЭХ
330 А/191 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-03-22 ҮЗЭХ