• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
301 А/724 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-04 ҮЗЭХ
302 А/723 тооллого зохион байгуулах тухай 2019-12-04 ҮЗЭХ
303 А/722 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-03 ҮЗЭХ
304 А/721 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2019-12-03 ҮЗЭХ
305 А/720 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2019-12-02 ҮЗЭХ
306 А/719 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-02 ҮЗЭХ
307 А/718 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-02 ҮЗЭХ
308 А/717 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-11-29 ҮЗЭХ
309 А/716 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
310 А/715 Шагнах тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
311 А/714 Цэцэрлэг шинээр байгуулах тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
312 А/713 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
313 А/712 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
314 А/711 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
315 А/710 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
316 А/709 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
317 А/708 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
318 А/707 Комисс томилох, үнэ тогтоох тухай 2019-11-21 ҮЗЭХ
319 А/706 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-21 ҮЗЭХ
320 А/705 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-11-21 ҮЗЭХ
321 А/704 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-11-21 ҮЗЭХ
322 А/703 үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогот зарцуулах тухай 2019-11-21 ҮЗЭХ
323 А/702 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-20 ҮЗЭХ
324 А/701 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-20 ҮЗЭХ
325 А/700 О.Очирсүхийг улсын асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай 2019-11-20 ҮЗЭХ
326 А/699 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-11-20 ҮЗЭХ
327 А/698 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-19 ҮЗЭХ
328 А/697 Үнэ бууруулж, дуудлага худалдааг зохион байгуулж хөрөнгө актлах тухай 2019-11-18 ҮЗЭХ
329 А/696 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-18 ҮЗЭХ
330 А/695 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-18 ҮЗЭХ