• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 А/48 Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд шалган туслах ажил явуулах тухай 2019-01-28 ҮЗЭХ
32 A/50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-28 ҮЗЭХ
33 А/47 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-25 ҮЗЭХ
34 А/46 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын 2019 оны орон тоо батлах тухай 2019-01-25 ҮЗЭХ
35 А/44 2018 оны "Аймгийн тэргүүний баг" шалгаруулах тухай 2019-01-25 ҮЗЭХ
36 А/43 Аймгийн 2018 оны тэргүүний байгууллага аварга ажилтан шалгаруулах тухай 2019-01-25 ҮЗЭХ
37 А/42 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-01-25 ҮЗЭХ
38 А/605 Цол олгох тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
39 А/41 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
40 А/40 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
41 А/39 Аймгийн гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийн бэлтгэл ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
42 А/38 Аймгийн онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
43 А/34 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний дүнгийн тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
44 А/33 Цалин шинэчлэн батлах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
45 А/32 Цалин шинэчлэн батлах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
46 А/30 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
47 А/29 Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын бүтэц орон тоог батлах тухай 2019-01-22 ҮЗЭХ
48 А/28 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-22 ҮЗЭХ
49 А/27 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-01-21 ҮЗЭХ
50 А/26 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2019-01-21 ҮЗЭХ
51 А/25 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн сургалт эрхлэх нөхцөл шаардлагад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-21 ҮЗЭХ
52 А/24 бэлэг гардуулах тухай 2019-01-21 ҮЗЭХ
53 А/23 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-21 ҮЗЭХ
54 А/22 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2019-01-18 ҮЗЭХ
55 А/21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-16 ҮЗЭХ
56 А/20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-14 ҮЗЭХ
57 А/19 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
58 А/18 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
59 А/18 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
60 А/17 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ