Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 А/754 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
32 А/754 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
33 А/753 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
34 А/752 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
35 А/750 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
36 А/751 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
37 А/749 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
38 А/748 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
39 А/747 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
40 А/746 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
41 А/745 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
42 А/744 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
43 А/743 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
44 А/742 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
45 А/741 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
46 А/740 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
47 А/335 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
48 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
49 А/720 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
50 A-729 Шагнах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
51 A-728 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
52 A-727 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
53 A-726 Бүх тендерээс татгалзаж гэрээ шууд байгуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
54 A-725 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
55 A-724 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
56 A-723 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
57 A-722 Сургалтад оролцох тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
58 A-719 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
59 A-718 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
60 A-712 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-11-29 ҮЗЭХ