• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 A/168 Гэрээ шууд байгуулах тухай 2020-04-22 ҮЗЭХ
32 A/167 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-04-22 ҮЗЭХ
33 A/166 Эрх олгох тухай 2020-04-21 ҮЗЭХ
34 A/165 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-21 ҮЗЭХ
35 A/164 Б.Ренчинжагдагт буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-21 ҮЗЭХ
36 A/163 Ч.Цэцгээд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-21 ҮЗЭХ
37 A/162 Д.Алтанхуягт буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-21 ҮЗЭХ
38 A/161 Д.Сономцэрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-21 ҮЗЭХ
39 A/160 Зардал хуваарилах тухай 2020-04-21 ҮЗЭХ
40 A/159 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-04-17 ҮЗЭХ
41 A/158 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-04-15 ҮЗЭХ
42 A/157 хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2020-04-15 ҮЗЭХ
43 A/156 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-15 ҮЗЭХ
44 A/155 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-04-13 ҮЗЭХ
45 A/154 Зардал хуваарилах тухай 2020-04-13 ҮЗЭХ
46 A/153 Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 2020-04-13 ҮЗЭХ
47 A/152 Аймгийн 2019 оны нэг, хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагын товчоо байгуулах тухай 2020-04-08 ҮЗЭХ
48 A/151 Үржлийн малд үзлэг ангилалт хийх баталгаажуулах тухай 2020-04-08 ҮЗЭХ
49 A/150 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай 2020-04-08 ҮЗЭХ
50 A/149 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-04-08 ҮЗЭХ
51 A/148 Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2020-04-08 ҮЗЭХ
52 A/147 Зоонозын өвчнөөс нийтийн ЭМ-ийг хамгаалах хамтрсан салбар зөвлөл байгуулах тухай 2020-04-08 ҮЗЭХ
53 A/146 мал, амьтны сэг зэмийг цуглуулж устгах орчны цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийг шуурхай зохион байгуулах тухай 2020-03-31 ҮЗЭХ
54 A/144 комисс томилонх, үнэ тогтоох тухай 2020-03-31 ҮЗЭХ
55 A/143 Байгууллагын бүтэц орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай 2020-03-31 ҮЗЭХ
56 A/141 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-03-31 ҮЗЭХ
57 A/140 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2020-03-31 ҮЗЭХ
58 A/139 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-31 ҮЗЭХ
59 A/138 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулж, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 2020-03-31 ҮЗЭХ
60 A/137 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-31 ҮЗЭХ