• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 А/501 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-10 ҮЗЭХ
32 А/500 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-10 ҮЗЭХ
33 А/499 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-07-10 ҮЗЭХ
34 А/498 Үндэсний бөхийн цол олгох тухай 2019-07-09 ҮЗЭХ
35 А/497 Үндэсний бөхийн цол олгох тухай 2019-07-09 ҮЗЭХ
36 А/496 Үндэсний бөхийн цол олгох тухай 2019-07-09 ҮЗЭХ
37 А/495 Үндэсний сурын харвааны цол олгох тухай 2019-07-08 ҮЗЭХ
38 А/494 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-07 ҮЗЭХ
39 А/493 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-07 ҮЗЭХ
40 А/492 Шагнах тухай 2019-07-07 ҮЗЭХ
41 А/491 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-07 ҮЗЭХ
42 А/490 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-07-07 ҮЗЭХ
43 А/489 Зээл олгохыг зөвшөөрөх тухай 2019-07-06 ҮЗЭХ
44 А/488 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-06
45 А/486 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-06 ҮЗЭХ
46 А/485 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-06 ҮЗЭХ
47 А/484 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
48 А/483 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
49 А/482 Цэргийн ёслолын жагсаалд оролцуулах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
50 А/481 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
51 А/480 Шагнах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
52 А/479 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
53 А/478 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах эрх олгохтухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
54 А/477 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
55 А/476 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
56 А/475 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2019-07-04
57 А/474 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
58 А/473 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах эрх олгохтухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
59 А/472 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
60 А/471 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ