• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 А/784 Д.Тогтохт тэтгэмж олгох тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
32 А/783 ш.цэвэлсорогдон буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
33 А/782 Б.Туяад тэтгэмж олгох тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
34 А/781 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
35 А/780 өвс тэжээл хувиарлах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
36 А/778 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
37 А/777 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
38 А/775 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
39 А/774 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
40 А/773 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
41 А/772 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
42 А/771 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
43 А/770 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
44 А/769 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
45 А/768 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
46 А/767 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
47 А/766 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
48 А/765 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
49 А/764 Ажлын хороо байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
50 А/763 Асрамжийн газар шилжүүлэх тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
51 А/762 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
52 А/761 салбар хороо байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
53 А/760 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
54 А/759 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
55 А/758 Шагнах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
56 А/757 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-17 ҮЗЭХ
57 А/756 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-17 ҮЗЭХ
58 А/755 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-17 ҮЗЭХ
59 А/754 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-12-16 ҮЗЭХ
60 А/753 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-12-16 ҮЗЭХ