• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 А/153 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-12
32 А/152 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
33 А/150 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
34 А/149 Есөнзүйл сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
35 А/148 Зүүнбаян-Улаан сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
36 А/147 Уянга сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
37 А/146 Өлзийт сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
38 А/144 Тарагт сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-03-12
39 А/143 Сант сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
40 А/142 Нарийнтээл сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
41 А/140 Хархорин сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
42 А/138 Бүрд сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
43 А/137 Богд сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
44 А/136 Баруунбаян сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
45 А/133 Арвайхээр сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
46 Хужирт сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
47 А/132 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-07 ҮЗЭХ
48 А/131 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, техник хяналтын үзлэг явуулах, жолоочийн даатгалд хамруулах тухай 2019-03-07 ҮЗЭХ
49 А/130 барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүн томилох тухай 2019-03-07 ҮЗЭХ
50 А/129 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-07
51 А/127 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-07 ҮЗЭХ
52 А/126 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-07 ҮЗЭХ
53 А/125 Шагнах тухай 2019-03-07 ҮЗЭХ
54 А/124 Аян зохион байгуулах тухай 2019-03-06 ҮЗЭХ
55 А/122 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-03-06 ҮЗЭХ
56 А/121 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-03-06 ҮЗЭХ
57 А/120 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-03-06 ҮЗЭХ
58 А/119 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-06 ҮЗЭХ
59 А/118 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-06 ҮЗЭХ
60 А/117 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-06 ҮЗЭХ