• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
271 А/276 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
272 А/272 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
273 А/265 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-23 ҮЗЭХ
274 А/264 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-04-22 ҮЗЭХ
275 А/263 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-04-22 ҮЗЭХ
276 А/262 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-22 ҮЗЭХ
277 А/261 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-19 ҮЗЭХ
278 А/260 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-19 ҮЗЭХ
279 А/259 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-04-19 ҮЗЭХ
280 А/257 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-19 ҮЗЭХ
281 А/256 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-04-19 ҮЗЭХ
282 А/255 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-04-19 ҮЗЭХ
283 А/254 Орон тоо батлах тухай 2019-04-19 ҮЗЭХ
284 А/250 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-04-18 ҮЗЭХ
285 А/249 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-17 ҮЗЭХ
286 А/248 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-04-17 ҮЗЭХ
287 А/245 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
288 А/244 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
289 А/242 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
290 А/241 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
291 А/240 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
292 А/239 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
293 А/238 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
294 А/237 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
295 А/236 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
296 А/235 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
297 А/234 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
298 А/233 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-15 ҮЗЭХ
299 А/538 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-04-14 ҮЗЭХ
300 А/232 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-12 ҮЗЭХ