• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
271 А/766 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
272 А/765 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
273 А/764 Ажлын хороо байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
274 А/763 Асрамжийн газар шилжүүлэх тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
275 А/762 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
276 А/761 салбар хороо байгуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
277 А/760 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
278 А/759 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
279 А/758 Шагнах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
280 А/757 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-17 ҮЗЭХ
281 А/756 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-17 ҮЗЭХ
282 А/755 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-17 ҮЗЭХ
283 А/754 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-12-16 ҮЗЭХ
284 А/753 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-12-16 ҮЗЭХ
285 А/752 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам батлах тухай 2019-12-16 ҮЗЭХ
286 А/751 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
287 А/750 Шагнах тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
288 А/749 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
289 А/748 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
290 А/747 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
291 А/746 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 2019-12-13 ҮЗЭХ
292 А/744 Шагнах тухай 2019-12-06 ҮЗЭХ
293 А/745 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-05 ҮЗЭХ
294 А/743 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-05 ҮЗЭХ
295 А/742 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-12-05 ҮЗЭХ
296 А/740 Сургалтад оролцох тухай 2019-12-05 ҮЗЭХ
297 А/728 Б.Наранхүүд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-05 ҮЗЭХ
298 А/727 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-12-04 ҮЗЭХ
299 А/726 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-12-04 ҮЗЭХ
300 А/725 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-12-04 ҮЗЭХ