• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
241 А/312 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
242 А/311 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
243 А/310 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
244 А/309 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
245 А/308 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
246 А/307 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
247 А/306 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
248 А/305 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
249 А/304 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
250 А/303 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
251 А/302 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
252 А/301 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
253 А/300 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
254 А/299 Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
255 А/298 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
256 А/297 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-06 ҮЗЭХ
257 А/295 хог цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2019-05-06 ҮЗЭХ
258 А/294 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-06 ҮЗЭХ
259 А/292 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
260 А/291 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
261 А/290 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
262 А/289 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
263 А/288 хүүхдийн спортын наадам зохион байгуулах хороо байгуулахтухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
264 А/286 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
265 А/287 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-05-02 ҮЗЭХ
266 А/285 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-02 ҮЗЭХ
267 А/284 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
268 А/279 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
269 А/278 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
270 А/277 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ