• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
2311 а/24 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-27 ҮЗЭХ
2312 а/22 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-01-27 ҮЗЭХ
2313 A/23 Ш.Оюунчимэгт ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-01-27 ҮЗЭХ
2314 а/21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2315 а/20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2316 а/19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2317 а/18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2318 а/17 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2319 а/16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2320 а/15 Ц.Болдмаад тусгай хэрэгцээд боловсрол олгож байгаагийн нэмэгдэл олгох тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2321 а/14 Шагнах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2322 А/9 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2323 А/8 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2324 А/7 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2325 а/12 Төлбөр гүйцэтгэх хуваарь батлах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2326 а/11 Жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2327 А/10 Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2328 А/6 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-17 ҮЗЭХ
2329 А/5 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-17 ҮЗЭХ
2330 А/4 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-01-11 ҮЗЭХ
2331 А/3 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-04 ҮЗЭХ
2332 А/2 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-03 ҮЗЭХ
2333 A/1 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-01-03 ҮЗЭХ
2334 а/12 Бэлэг гардуулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
2335 А/11 Аймгийн сайн малчин, аварга тариаланч, шилдэг фермер шалгаруулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
2336 А/10 Томуу, томуу төст өвчний эсрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
2337 А/09 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
2338 А/08 Хариуцлага тооцох тухай 2016-01-12 ҮЗЭХ
2339 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
2340 А/06 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ