• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
211 А/409 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
212 А/408 "Оюутан цэрэг" сургалтад оролцуулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
213 А/407 Цэргийн бэлтгэл албаны сургалт явуулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
214 А/406 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
215 А/405 тэмцээн зохион байгуулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
216 А/403 Ж.Ханддэжидийг Улсын асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
217 А/402 Тэтгэмж олгох тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
218 А/401 сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2019-06-11 ҮЗЭХ
219 А/400 "Цахим -Архив" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
220 А/399 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-06
221 А/397 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-06 ҮЗЭХ
222 А/396 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-06 ҮЗЭХ
223 А/395 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-06
224 А/394 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-06 ҮЗЭХ
225 А/393 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-06 ҮЗЭХ
226 А/392 Шагнах тухай 2019-06-05 ҮЗЭХ
227 А/391 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-05 ҮЗЭХ
228 А/390 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-05 ҮЗЭХ
229 А/389 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-05 ҮЗЭХ
230 А/388 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-06-05 ҮЗЭХ
231 А/387 Дүрэм, орон тооны дээд хязгаар батлах тухай 2019-05-31 ҮЗЭХ
232 А/325 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-15 ҮЗЭХ
233 А/324 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-14 ҮЗЭХ
234 А/323 төрийн байгуулалтын ажлылн зохион байгуулалт архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлын тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
235 А/321 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
236 А/320 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
237 А/319 Үзлэг ангилалт хийх тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
238 А/317 нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
239 А/316 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
240 А/313 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлын тухай 2019-05-10 ҮЗЭХ