• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
211 A/830 Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
212 A/829 Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
213 A/828 Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
214 A/827 Сант сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
215 A/826 Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
216 A/825 Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
217 A/824 Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
218 A/823 Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
219 A/822 Зүүнбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
220 A/821 Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
221 А/816 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
222 А/815 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
223 А/814 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
224 А/811 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
225 А/813 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
226 А/812 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
227 А/810 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
228 А/809 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
229 А/808 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
230 А/807 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
231 А/806 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
232 А/804 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
233 А/802 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
234 А/801 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
235 A/805 шагнах тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
236 A/803 гадаадад албан ажлаар томилон ажиллуулах тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
237 А/800 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
238 А/799 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
239 А/798 Аймгийн "тэмээчдийн баяр-2020" арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
240 А/797 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ