• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1891 а/188 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
1892 а/186 Комисс томилох тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
1893 а/185 Барилгын ажилд хяналт тавих 2017-04-25 ҮЗЭХ
1894 A/187 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
1895 A/187 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
1896 а/184 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-04-24 ҮЗЭХ
1897 а/183 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-24 ҮЗЭХ
1898 а/182 Дуудлага худалдаагаар худалдах хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай 2017-04-24 ҮЗЭХ
1899 а/181 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-04-21 ҮЗЭХ
1900 а/180 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-21 ҮЗЭХ
1901 а/179 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-04-21 ҮЗЭХ
1902 а/178 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1903 а/177 "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн үйл ажиллагааг дэмжих баг байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1904 а/176 Аян зохион байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1905 а/175 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1906 а/174 Шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1907 а/173 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1908 а/172 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1909 а/170 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендерээс татгалзах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1910 а/169 газар өмчлүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1911 а/168 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1912 а/167 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1913 A/171 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1914 а/165 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2017-04-19 ҮЗЭХ
1915 A/166 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-19 ҮЗЭХ
1916 а/164 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ
1917 а/163 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ
1918 а/162 Монгол Улсад орчин цагийн Архивын алба үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, төлөвлөгөө батлах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ
1919 A/164 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ
1920 а/161 Төсөл хөтөлбөрийн баг ажиллуулах тухай 2017-04-14 ҮЗЭХ