• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1891 А/552 Журам шинэчлэн батлах тухай 2017-11-29 ҮЗЭХ
1892 А/551 Цэргийн тоо бүртгэл явуулах тухай 2017-11-28 ҮЗЭХ
1893 А/550 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-11-28 ҮЗЭХ
1894 А/549 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-11-28 ҮЗЭХ
1895 А/548 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-11-28 ҮЗЭХ
1896 А/547 "Баянгол үйлдрийн хонь" үүсгэх стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай 2017-11-28 ҮЗЭХ
1897 А/546 Үлгэрчилсэн журам батлах тухай 2017-11-28 ҮЗЭХ
1898 А/545 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-11-28 ҮЗЭХ
1899 А/544 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-27 ҮЗЭХ
1900 А/543 Биеийн тамир, спортын статистикийн услын тооллого явуулах тухай 2017-11-27 ҮЗЭХ
1901 А/542 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
1902 А/541 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
1903 А/540 Ц.Очирсүрэнд ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
1904 А/539 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
1905 А/538 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
1906 А/537 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
1907 А/536 Шагнах тухай 2017-11-15 ҮЗЭХ
1908 А/535 Хөрөнгө худалдах, актлах, худалдах доод үнэ тогтоох тухай 2017-11-15 ҮЗЭХ
1909 А/534 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-11-15 ҮЗЭХ
1910 А/533 Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-11-15 ҮЗЭХ
1911 А/532 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-11-15 ҮЗЭХ
1912 А/531 Хамтран багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 2017-11-15 ҮЗЭХ
1913 А/530 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-11-15 ҮЗЭХ
1914 А/529 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-11-15 ҮЗЭХ
1915 А/527 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-11-13 ҮЗЭХ
1916 а/526 Шагнах тухай 2017-11-10 ҮЗЭХ
1917 А/525 Хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай 2017-11-09 ҮЗЭХ
1918 А/524 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-11-09 ҮЗЭХ
1919 А/523 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-11-06 ҮЗЭХ
1920 А/522 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2017-11-03 ҮЗЭХ