• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1861 А/8 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
1862 А/7 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
1863 а/12 Төлбөр гүйцэтгэх хуваарь батлах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
1864 а/11 Жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
1865 А/10 Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
1866 А/6 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-17 ҮЗЭХ
1867 А/5 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-17 ҮЗЭХ
1868 А/4 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-01-11 ҮЗЭХ
1869 А/3 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-04 ҮЗЭХ
1870 А/2 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-03 ҮЗЭХ
1871 A/1 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-01-03 ҮЗЭХ
1872 а/12 Бэлэг гардуулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1873 А/11 Аймгийн сайн малчин, аварга тариаланч, шилдэг фермер шалгаруулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1874 А/10 Томуу, томуу төст өвчний эсрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1875 А/09 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1876 А/08 Хариуцлага тооцох тухай 2016-01-12 ҮЗЭХ
1877 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
1878 А/06 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
1879 А/05 Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
1880 А/04 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-01-08 ҮЗЭХ
1881 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-01-08 ҮЗЭХ
1882 А/02 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх, газар ашиглах зориулалт өөрчлөх тухай 2016-01-06 ҮЗЭХ
1883 А/35 Сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний дүнгийн тухай 0201-01-24 ҮЗЭХ
1884 А/6320 0000-00-00 ҮЗЭХ
1885 А/6320 0000-00-00 ҮЗЭХ
1886 А/568 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
1887 А/442 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
1888 А/331 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
1889 А/265 0000-00-00 ҮЗЭХ
1890 А/203 0000-00-00 ҮЗЭХ