• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1861 а/217 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1862 а/216 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
1863 а/214 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
1864 а/213 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
1865 а/211 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-05 ҮЗЭХ
1866 A/212 Шагнах тухай 2017-05-05 ҮЗЭХ
1867 а/210 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1868 а/209 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1869 а/208 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1870 а/207 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1871 а/206 "Эрдмийн баяр"-ын арга хэмжээний тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1872 а/205 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-01 ҮЗЭХ
1873 а/204 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1874 а/203 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1875 а/202 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1876 а/201 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1877 а/200 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1878 а/199 "Өвөрхангай аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1879 а/199 "Өвөрхангай аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1880 а/199 "Өвөрхангай аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1881 а/198 Хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1882 А/197 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1883 а/196 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1884 а/195 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1885 а/194 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ
1886 а/193 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ
1887 А/192 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ
1888 а/191 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ
1889 а/190 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-26 ҮЗЭХ
1890 а/189 Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөл байгуулах тухай 2017-04-26 ҮЗЭХ