• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1861 А/583 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
1862 А/582 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
1863 А/581 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
1864 А/580 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
1865 А/579 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
1866 А/578 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
1867 А/577 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-11 ҮЗЭХ
1868 А/576 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-11 ҮЗЭХ
1869 А/575 Халдварын сэргийлэлт хяналтын аймгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-12-11 ҮЗЭХ
1870 А/574 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-07 ҮЗЭХ
1871 А/573 Бүх тендерээс татгалзаж гэрээ шууд байгуулах тухай 2017-12-07 ҮЗЭХ
1872 А/572 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-05 ҮЗЭХ
1873 А/571 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-05 ҮЗЭХ
1874 А/570 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-05 ҮЗЭХ
1875 А/569 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-05 ҮЗЭХ
1876 А/568 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-05 ҮЗЭХ
1877 А/567 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-05 ҮЗЭХ
1878 А/566 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-05 ҮЗЭХ
1879 а/565 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-12-04 ҮЗЭХ
1880 а/564 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-12-04 ҮЗЭХ
1881 А/562 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага шинээр байгуулах тухай 2017-12-04 ҮЗЭХ
1882 А/561 Комисс томилох тухай 2017-12-04 ҮЗЭХ
1883 а/560 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-12-04 ҮЗЭХ
1884 A/563 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-04 ҮЗЭХ
1885 А/559 Ажлын хэсэг томилох тухай, удирдамж батлах тухай 2017-12-01 ҮЗЭХ
1886 А/558 Захирамжид нэмэлт оруулах тухай 2017-11-30 ҮЗЭХ
1887 А/557 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-11-30 ҮЗЭХ
1888 А/556 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-11-29 ҮЗЭХ
1889 А/555 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-11-29 ҮЗЭХ
1890 А/553 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-11-29 ҮЗЭХ