• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1831 а/250 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
1832 а/248 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-22 ҮЗЭХ
1833 а/247 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-22 ҮЗЭХ
1834 а/246 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1835 а/245 Тэтгэмж олгох тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1836 а/244 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1837 а/243 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1838 а/241 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1839 а/240 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1840 а/239 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1841 а/238 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1842 а/237 Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1843 а/236 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1844 а/235 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1845 а/234 Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалт зохион байгуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1846 а/233 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1847 а/232 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1848 а/231 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1849 а/230 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1850 а/229 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1851 а/228 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1852 А/227 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1853 а/226 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1854 А/224 Биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1855 А/223 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1856 а/222 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1857 а/221 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1858 а/220 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1859 а/219 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1860 а/218 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ