• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1831 A/614 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ
1832 A/613 Эрх олгох тухай 2017-12-18 ҮЗЭХ
1833 A/612 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-18 ҮЗЭХ
1834 А/609 Зөвлөл байгуулах тухай 2017-12-15 ҮЗЭХ
1835 А/608 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-15 ҮЗЭХ
1836 A/610 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-15 ҮЗЭХ
1837 А/607 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-14 ҮЗЭХ
1838 А/606 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 ҮЗЭХ
1839 А/605 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 ҮЗЭХ
1840 А/604 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 ҮЗЭХ
1841 А/603 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 ҮЗЭХ
1842 А/602 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 ҮЗЭХ
1843 А/601 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 ҮЗЭХ
1844 А/600 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 ҮЗЭХ
1845 А/599 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-14 ҮЗЭХ
1846 А/598 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-12-14 ҮЗЭХ
1847 А/597 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-12-14 ҮЗЭХ
1848 а/596 Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэршлийг өөрчлөх ухай 2017-12-13 ҮЗЭХ
1849 А/595 Хархорин сумын "Орхон" цогцолбор сургуулийн хэв шинжийг өөрчилж, ЕБС, цэцэрлэг болгон өөрчлөх тухай 2017-12-13 ҮЗЭХ
1850 А/594 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 ҮЗЭХ
1851 А/593 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 ҮЗЭХ
1852 А/592 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 ҮЗЭХ
1853 А/591 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 ҮЗЭХ
1854 А/590 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 ҮЗЭХ
1855 А/589 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2017-12-13 ҮЗЭХ
1856 А/588 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-12-13 ҮЗЭХ
1857 А/587 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-12-13 ҮЗЭХ
1858 А/586 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-13 ҮЗЭХ
1859 А/585 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
1860 А/584 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ