• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1801 А/01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-05 ҮЗЭХ
1802 А/643 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, шилжүүлэх, үлдсэн хөрөнгөөс бараа материалд шилжүүлэх тухай 2017-12-27 ҮЗЭХ
1803 А/642 Тэтгэмж олгох тухай 2017-12-27 ҮЗЭХ
1804 А/641 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-27 ҮЗЭХ
1805 А/640 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-27 ҮЗЭХ
1806 А/639 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-12-27 ҮЗЭХ
1807 А/638 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн байгуулах тухай 2017-12-27 ҮЗЭХ
1808 А/637 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-12-27 ҮЗЭХ
1809 А/636 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-27 ҮЗЭХ
1810 А/635 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017-12-26 ҮЗЭХ
1811 А/634 Томуу, томуу төст өвчинөөс урьдчилан сэргийлэх, тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай 2017-12-26 ҮЗЭХ
1812 А/633 Захирамжийн зарим хэсэгт хүчингүй болгох тухай 2017-12-26 ҮЗЭХ
1813 А/632 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
1814 А/631 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
1815 А/630 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
1816 А/629 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-22 ҮЗЭХ
1817 А/628 Шагнах тухай 2017-12-22 ҮЗЭХ
1818 А/627 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-22 ҮЗЭХ
1819 А/626 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2017-12-22 ҮЗЭХ
1820 А/625 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-12-22 ҮЗЭХ
1821 А/624 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-22 ҮЗЭХ
1822 А/623 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-22 ҮЗЭХ
1823 А/622 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-22 ҮЗЭХ
1824 А/621 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ
1825 А/620 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ
1826 А/619 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ
1827 А/618 Шагнах тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ
1828 А/617 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ
1829 А/616 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ
1830 А/615 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ