• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1801 А/87 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1802 А/86 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1803 А/85 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1804 А/84 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1805 А/83 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1806 А/82 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1807 А/80 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
1808 А/79 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
1809 А/77 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
1810 А/76 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
1811 А/75 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
1812 А/74 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-07 ҮЗЭХ
1813 А/73 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-07 ҮЗЭХ
1814 А/70 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-03-06 ҮЗЭХ
1815 а/68 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017-02-24 ҮЗЭХ
1816 а/65 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2017-02-24 ҮЗЭХ
1817 а/64 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2017-02-21 ҮЗЭХ
1818 а/61 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-02-21 ҮЗЭХ
1819 а/60 Зэрэг дэв олгох тухай 2017-02-21 ҮЗЭХ
1820 а/59 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-02-20 ҮЗЭХ
1821 а/58 Шагнах тухай 2017-02-20 ҮЗЭХ
1822 а/57 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-02-20 ҮЗЭХ
1823 а/55 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-02-16 ҮЗЭХ
1824 а/54 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-02-16 ҮЗЭХ
1825 а/53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-16 ҮЗЭХ
1826 а/52 Цол олгох тухай 2017-02-15 ҮЗЭХ
1827 а/51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-02-15 ҮЗЭХ
1828 а/49 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-02-15 ҮЗЭХ
1829 а/48 газар эзэмшүүлэх төсөл шалгаруулах тухай 2017-02-15 ҮЗЭХ
1830 а/47 Сумдын Засаг дарга нарт "Цэргийн бэлтгэл сургалт" явуулах тухай 2017-02-14 ҮЗЭХ