• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1801 а/280 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-02 ҮЗЭХ
1802 а/279 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-02 ҮЗЭХ
1803 а/278 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-02 ҮЗЭХ
1804 а/277 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-02 ҮЗЭХ
1805 а/276 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-02 ҮЗЭХ
1806 а/275 Б.Цэрэндуламын төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай 2017-05-31 ҮЗЭХ
1807 а/274 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-31 ҮЗЭХ
1808 а/273 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-31 ҮЗЭХ
1809 а/272 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
1810 а/271 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
1811 а/270 Хоёрдогч түүхий эд болгон худалдах тухай 2017-05-29 ҮЗЭХ
1812 а/269 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1813 а/268 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1814 а/267 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1815 а/266 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1816 а/265 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1817 а/264 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1818 а/263 Шагнах тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
1819 а/261 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
1820 а/260 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
1821 а/259 Тэтгэлэг олгох тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
1822 а/258 Тэтгэлэг олгох тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
1823 A/262 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
1824 а/257 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 2017-05-24 ҮЗЭХ
1825 а/256 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-05-24 ҮЗЭХ
1826 а/255 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
1827 а/254 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
1828 а/253 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
1829 а/252 Бүх тендерээс татгалзах тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
1830 а/251 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ