• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
181 А/440 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
182 А/439 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
183 А/438 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
184 А/437 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
185 А/436 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
186 А/435 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-06-20 ҮЗЭХ
187 А/434 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-20 ҮЗЭХ
188 А/433 орон нэмж батлах тухай 2019-06-19 ҮЗЭХ
189 А/432 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-19 ҮЗЭХ
190 А/431 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-18 ҮЗЭХ
191 А/430 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-18 ҮЗЭХ
192 А/429 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-18 ҮЗЭХ
193 А/428 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-18 ҮЗЭХ
194 А/427 Аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулах салбар хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2019-06-17 ҮЗЭХ
195 А/426 Сумдын баяр наадмын тов тогтоох тухай 2019-06-17 ҮЗЭХ
196 А/424 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-14 ҮЗЭХ
197 А/423 Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох, үнэлэх тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
198 А/422 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
199 А/421 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
200 А/420 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
201 А/419 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
202 А/418 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгон дахин зарлах тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
203 А/417 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
204 А/416 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
205 А/415 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
206 А/414 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
207 А/413 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
208 А/412 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
209 А/411 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
210 А/410 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ