• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
181 A/17 Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны орлогын төсвийн хуваарь батлах тухай 2020-01-20 ҮЗЭХ
182 A/16 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2020-01-20 ҮЗЭХ
183 A/15 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2020-01-20 ҮЗЭХ
184 A/14 төсвийн хуваарь батлах тухай 2020-01-20 ҮЗЭХ
185 175 Аймгийн тэргүүний баг шалгаруулах журам 2020-01-17 ҮЗЭХ
186 A/13 Зөвлөл байгуулах тухай 2020-01-16 ҮЗЭХ
187 A/12 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-01-16 ҮЗЭХ
188 A/11 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-16 ҮЗЭХ
189 A/10 дүрэм,бүтэц орон тоо батлах тухай 2020-01-15 ҮЗЭХ
190 A/09 журам батлах тухай 2020-01-15 ҮЗЭХ
191 A/08 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2020-01-15 ҮЗЭХ
192 A/07 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2020-01-14 ҮЗЭХ
193 A/06 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-14 ҮЗЭХ
194 A/05 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-09 ҮЗЭХ
195 A/04 Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай 2020-01-09 ҮЗЭХ
196 A/03 Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээ авах тухай 2020-01-02 ҮЗЭХ
197 A/02 Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээ авах тухай 2020-01-02 ҮЗЭХ
198 A/01 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2020-01-02 ҮЗЭХ
199 А/819 Онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
200 А/818 Комисс томилох тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
201 А/817 газарзүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
202 A/839 Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
203 A/838 Бат-Өлзий сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
204 A/837 Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
205 A/836 Баян2Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
206 A/835 Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
207 A/834 Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
208 A/833 Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
209 A/832 Гучин-Ус сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
210 A/831 Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ