• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1771 А/4 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-01-11 ҮЗЭХ
1772 А/3 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-04 ҮЗЭХ
1773 А/2 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-03 ҮЗЭХ
1774 A/1 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-01-03 ҮЗЭХ
1775 а/12 Бэлэг гардуулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1776 А/11 Аймгийн сайн малчин, аварга тариаланч, шилдэг фермер шалгаруулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1777 А/10 Томуу, томуу төст өвчний эсрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1778 А/09 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1779 А/08 Хариуцлага тооцох тухай 2016-01-12 ҮЗЭХ
1780 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
1781 А/06 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
1782 А/05 Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
1783 А/04 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-01-08 ҮЗЭХ
1784 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-01-08 ҮЗЭХ
1785 А/02 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх, газар ашиглах зориулалт өөрчлөх тухай 2016-01-06 ҮЗЭХ
1786 А/35 Сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний дүнгийн тухай 0201-01-24 ҮЗЭХ
1787 А/442 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
1788 А/331 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
1789 А/265 0000-00-00 ҮЗЭХ
1790 А/203 0000-00-00 ҮЗЭХ
1791 А/110 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
1792 А/100 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
1793 A-96 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ