• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1771 а/121 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ
1772 а/120 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ
1773 а/119 Урамшуулал олгож, гүйцэтгэл сайжруулах тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ
1774 а/118 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ
1775 а/117 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-03-29 ҮЗЭХ
1776 а/116 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-03-28 ҮЗЭХ
1777 а/115 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-03-28 ҮЗЭХ
1778 а/114 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-28 ҮЗЭХ
1779 а/113 Салбар комисс байгуулах тухай 2017-03-27 ҮЗЭХ
1780 а/112 Авто замын байгууламжийг түр хаах хугацааг цуцлах тухай 2017-03-24 ҮЗЭХ
1781 а/111 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2017-03-24 ҮЗЭХ
1782 а/110 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-22 ҮЗЭХ
1783 а/109 Авто замын байгууламжийг түр хаах тухай 2017-03-22 ҮЗЭХ
1784 а/107 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-22 ҮЗЭХ
1785 а/106 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-22 ҮЗЭХ
1786 A/108 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-22 ҮЗЭХ
1787 а/105 Захирал, эрхлэгч нарын цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2017-03-21 ҮЗЭХ
1788 а/99 Үзлэг ангилалт хийх тухай 2017-03-20 ҮЗЭХ
1789 а/98 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-03-20 ҮЗЭХ
1790 а/97 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-20 ҮЗЭХ
1791 а/100 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, техник хяналтын үзлэг явуулах, жолоочийн даатгалд хамруулах тухай 2017-03-20 ҮЗЭХ
1792 а/96 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
1793 а/95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
1794 а/94 Төсвийн байгууллагын 2017 оны орон тоо батлах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
1795 а/93 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
1796 а/92 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
1797 а/91 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
1798 а/90 Шагнах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
1799 а/89 Орон нутгийн баталгаажуулалтын төсөл, салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрэм батлах тухай 2017-03-13 ҮЗЭХ
1800 А/88 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ