• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1771 А/314 Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах, ажлын хэсэг томилох тухай 2017-06-20 ҮЗЭХ
1772 А/313 Бүх тендерээс татгалзаж гэрээ шууд байгуулах тухай 2017-06-19 ҮЗЭХ
1773 А/312 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-19 ҮЗЭХ
1774 А/311 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-19 ҮЗЭХ
1775 А/310 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-19 ҮЗЭХ
1776 А/311 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-17 ҮЗЭХ
1777 А/309 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-15 ҮЗЭХ
1778 А/308 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-06-15 ҮЗЭХ
1779 А/307 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-15 ҮЗЭХ
1780 А/306 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-14 ҮЗЭХ
1781 А/305 "Торгоны зам - Хархорум хот" Соёл, аялал жуучлалын эвант арга хэмжээ зохион байгуулах хороо байгуулах 2017-06-14 ҮЗЭХ
1782 А/304 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-14 ҮЗЭХ
1783 А/303 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1784 А/302 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1785 А/301 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1786 а/300 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1787 а/299 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1788 а/298 Дуудлага худалдаагаар худалдах хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1789 а/297 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1790 а/296 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1791 а/295 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаалгах тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1792 а/294 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1793 а/293 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1794 а/292 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-08 ҮЗЭХ
1795 а/290 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-08 ҮЗЭХ
1796 а/289 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-08 ҮЗЭХ
1797 а/288 Хариуцлага тооцох, шагнал урамшуулал олгох тухай 2017-06-06 ҮЗЭХ
1798 а/284 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-05 ҮЗЭХ
1799 а/283 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-05 ҮЗЭХ
1800 а/282 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-06-05 ҮЗЭХ