• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1771 А/29 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 2018-01-23 ҮЗЭХ
1772 А/28 "Онгийн жавар" арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох, хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-23 ҮЗЭХ
1773 А/27 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-23 ҮЗЭХ
1774 А/26 "Тэмээчдийн зөвлөгөөн" зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-01-22 ҮЗЭХ
1775 А/25 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-18 ҮЗЭХ
1776 А/24 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-18 ҮЗЭХ
1777 А/23 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-01-18 ҮЗЭХ
1778 А/22 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-01-18 ҮЗЭХ
1779 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-18 ҮЗЭХ
1780 А/20 Жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2018-01-18 ҮЗЭХ
1781 А/19 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
1782 А/18 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
1783 А/17 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
1784 А/16 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
1785 А/15 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
1786 А/14 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
1787 А/13 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
1788 А/12 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
1789 А/11 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
1790 А/695 Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2018-01-16 ҮЗЭХ
1791 А/10 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-16 ҮЗЭХ
1792 А/09 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-16 ҮЗЭХ
1793 А/339 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-11 ҮЗЭХ
1794 А/08 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2018-01-11 ҮЗЭХ
1795 А/07 Тендер хүчингүй болгох тухай 2018-01-11 ҮЗЭХ
1796 А/06 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-01-11 ҮЗЭХ
1797 А/05 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-01-09 ҮЗЭХ
1798 А/04 Ажлын хороо байгуулах тухай 2018-01-09 ҮЗЭХ
1799 А/03 Дүрэм батлах тухай 2018-01-09 ҮЗЭХ
1800 А/02 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудыг түр хаах хугацааг сунгах тухай 2018-01-05 ҮЗЭХ