• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1741 а/152 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ
1742 а/151 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2017-04-11 ҮЗЭХ
1743 а/150 Санхүүгийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-11 ҮЗЭХ
1744 а/149 Жил болгон зарлах тухай 2017-04-11 ҮЗЭХ
1745 а/148 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2017-04-11 ҮЗЭХ
1746 а/147 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-11 ҮЗЭХ
1747 а/146 Комисс байгуулах тухай 2017-04-10 ҮЗЭХ
1748 а/145 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-04-10 ҮЗЭХ
1749 а/144 Дэд комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2017-04-10 ҮЗЭХ
1750 а/143 Зөвлөл байгуулах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
1751 а/142 Төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
1752 а/141 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
1753 а/140 Сарын аян зохион байгуулах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
1754 а/139 Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
1755 а/138 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
1756 а/136 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ
1757 а/135 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ
1758 а/134 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ
1759 а/133 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ
1760 а/131 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ
1761 a/132 "Аймгийн тэмээчдийн зөвөлгөөн" зохион байгуулах тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ
1762 а/130 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-04-04 ҮЗЭХ
1763 а/129 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-04-04 ҮЗЭХ
1764 а/128 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2017-04-04 ҮЗЭХ
1765 а/127 Сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 2017-04-04 ҮЗЭХ
1766 а/126 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-31 ҮЗЭХ
1767 а/125 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-31 ҮЗЭХ
1768 а/124 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-31 ҮЗЭХ
1769 а/123 Зардлын хуваарь батлах тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ
1770 а/122 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ