• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1741 А/59 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018-02-07 ҮЗЭХ
1742 А/58 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-07 ҮЗЭХ
1743 А/57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-07 ҮЗЭХ
1744 А/56 Аймгийн аварга малчин, саальчин, тариаланч шалгаруулах тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1745 А/55 Шагнах тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1746 А/54 Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1747 А/53 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1748 А/52 Хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг түр хориглох тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1749 А/51 Гэрээ дүгнэх хугацааг хойшлуулах тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1750 А/50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1751 А/49 Комисс томилох тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1752 А/48 Нутгийн захиргааны байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1753 А/47 Нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны орлогын төсвийн хуваарь батлах тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1754 А/46 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1755 А/45 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-06 ҮЗЭХ
1756 А/44 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-05 ҮЗЭХ
1757 А/43 Бэлэг гардуулах тухай 2018-02-05 ҮЗЭХ
1758 А/42 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-02-05 ҮЗЭХ
1759 А/41 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-05 ҮЗЭХ
1760 А/40 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-02-05 ҮЗЭХ
1761 А/39 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-02-05 ҮЗЭХ
1762 А/38 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-02-05 ҮЗЭХ
1763 А/37 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-02-05 ҮЗЭХ
1764 А/36 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-05 ҮЗЭХ
1765 A/35 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2018-02-05 ҮЗЭХ
1766 А/34 Шагнах тухай 2018-01-26 ҮЗЭХ
1767 А/33 Гадаад сургалтад хамруулах тухай 2018-01-25 ҮЗЭХ
1768 А/32 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2018-01-25 ҮЗЭХ
1769 А/31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-24 ҮЗЭХ
1770 А/30 Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллуулах тухай 2018-01-23 ҮЗЭХ