• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1741 а/349 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ
1742 а/348 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-07-04 ҮЗЭХ
1743 а/347 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-07-04 ҮЗЭХ
1744 а/346 Шагнах тухай 2017-07-04 ҮЗЭХ
1745 а/345 Цэргийн ёслолын жагсаалд оролцох тухай 2017-07-04 ҮЗЭХ
1746 а/344 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-04 ҮЗЭХ
1747 а/343 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-04 ҮЗЭХ
1748 А/342 Түр хориглох тухай 2017-07-04 ҮЗЭХ
1749 А/341 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-04 ҮЗЭХ
1750 А/340 Комисс томилох тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
1751 А/338 Зарим чиг үүргийг шилжүүлэн эрх олгох тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
1752 А/337 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
1753 А/336 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
1754 А/335 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
1755 А/334 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
1756 А/332 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
1757 А/331 Баяр наадам зохион байгуулах аймгийн салбар хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
1758 А/330 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
1759 А/329 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
1760 А/328 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
1761 А/325 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
1762 А/324 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-06-23 ҮЗЭХ
1763 а/323 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-23 ҮЗЭХ
1764 А/322 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлын тухай 2017-06-23 ҮЗЭХ
1765 А/320 Баяр наадам, товыг тогтоох тухай 2017-06-23 ҮЗЭХ
1766 А/319 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-23 ҮЗЭХ
1767 А/318 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-21 ҮЗЭХ
1768 А/317 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-20 ҮЗЭХ
1769 А/316 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-20 ҮЗЭХ
1770 а/315 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-20 ҮЗЭХ