• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1711 А/379 Шагнах тухай 2017-07-27 ҮЗЭХ
1712 А/378 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-26 ҮЗЭХ
1713 А/377 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2017-07-26 ҮЗЭХ
1714 А/376 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-25 ҮЗЭХ
1715 А/375 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-07-25 ҮЗЭХ
1716 А/374 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-25 ҮЗЭХ
1717 А/373 Баяр наадам зохион байгуулах аймгийн салбар хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-07-24 ҮЗЭХ
1718 А/372 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-07-24 ҮЗЭХ
1719 А/371 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-21 ҮЗЭХ
1720 А/370 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-07-20 ҮЗЭХ
1721 А/369 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-07-20 ҮЗЭХ
1722 А/368 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-07-20 ҮЗЭХ
1723 А/367 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-07-19 ҮЗЭХ
1724 А/366 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-07-19 ҮЗЭХ
1725 А/365 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017-07-11 ҮЗЭХ
1726 А/364 Үндэсний бөхийн цол олгох тухай 2017-07-11 ҮЗЭХ
1727 А/363 Үндэсний сурын харвааны цол олгох тухай 2017-07-11 ҮЗЭХ
1728 А/362 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-06 ҮЗЭХ
1729 А/361 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-06 ҮЗЭХ
1730 А/360 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ
1731 А/359 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ
1732 А/358 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ
1733 А/357 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ
1734 А/356 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ
1735 А/355 Зохион байгуулалтын сайжруулах тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ
1736 А/354 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ
1737 а/353 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ
1738 а/352 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ
1739 а/351 Мөнгөн тэтгэмж олгох тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ
1740 а/350 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-07-05 ҮЗЭХ