• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1711 А/88 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-19 ҮЗЭХ
1712 А/87 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2018-02-15 ҮЗЭХ
1713 А/86 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-14 ҮЗЭХ
1714 А/85 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-13 ҮЗЭХ
1715 А/84 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-02-13 ҮЗЭХ
1716 А/83 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2018-02-13 ҮЗЭХ
1717 А/82 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-02-13 ҮЗЭХ
1718 А/81 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-13 ҮЗЭХ
1719 А/80 Хорио цээрийн дэглэм цуцлах тухай 2018-02-13 ҮЗЭХ
1720 А/79 Аймгийн алдарт уяач шалгаруулах тухай 2018-02-13 ҮЗЭХ
1721 А/84 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-12 ҮЗЭХ
1722 A/83 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2018-02-12 ҮЗЭХ
1723 А/77 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-09 ҮЗЭХ
1724 А/76 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-09 ҮЗЭХ
1725 А/75 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-09 ҮЗЭХ
1726 А/74 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-09 ҮЗЭХ
1727 А/73 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-09 ҮЗЭХ
1728 А/72 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-02-09 ҮЗЭХ
1729 А/71 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-02-09 ҮЗЭХ
1730 А/70 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2018-02-09 ҮЗЭХ
1731 А/69 Ажлын хэсэг томилох тухай 2018-02-09 ҮЗЭХ
1732 А/68 Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зарим арга хэмжээний тухай 2018-02-09 ҮЗЭХ
1733 А/67 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-08 ҮЗЭХ
1734 А/66 Аймгийн ЗДТГ-ын бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2018-02-08 ҮЗЭХ
1735 А/65 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-02-08 ҮЗЭХ
1736 А/64 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-07 ҮЗЭХ
1737 А/63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-07 ҮЗЭХ
1738 А/62 Аймгийн тэргүүний баг шалгаруулах тухай 2018-02-07 ҮЗЭХ
1739 А/61 Аймгийн 2017 оны тэргүүний ажилтан шалгаруулах тухай 2018-02-07 ҮЗЭХ
1740 А/60 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-07 ҮЗЭХ