• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1711 а/182 Дуудлага худалдаагаар худалдах хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай 2017-04-24 ҮЗЭХ
1712 а/181 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-04-21 ҮЗЭХ
1713 а/180 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-21 ҮЗЭХ
1714 а/179 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-04-21 ҮЗЭХ
1715 а/178 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1716 а/177 "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн үйл ажиллагааг дэмжих баг байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1717 а/176 Аян зохион байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1718 а/175 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1719 а/174 Шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1720 а/173 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1721 а/172 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1722 а/170 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендерээс татгалзах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1723 а/169 газар өмчлүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1724 а/168 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1725 а/167 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1726 A/171 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
1727 а/165 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2017-04-19 ҮЗЭХ
1728 A/166 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-19 ҮЗЭХ
1729 а/164 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ
1730 а/163 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ
1731 а/162 Монгол Улсад орчин цагийн Архивын алба үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, төлөвлөгөө батлах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ
1732 A/164 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ
1733 а/161 Төсөл хөтөлбөрийн баг ажиллуулах тухай 2017-04-14 ҮЗЭХ
1734 а/160 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-13 ҮЗЭХ
1735 а/159 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-13 ҮЗЭХ
1736 а/157 ЭЗ-н сургалт суртчилгааны ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг батлах тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ
1737 а/156 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ
1738 а/155 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ
1739 а/154 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ
1740 а/153 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ