• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1681 А/413 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-04 ҮЗЭХ
1682 А/412 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-09-04 ҮЗЭХ
1683 А/411 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-09-04 ҮЗЭХ
1684 А/410 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-09-04 ҮЗЭХ
1685 А/409 Комиссын бүрэлдэхүүн томилох тухай 2017-09-04 ҮЗЭХ
1686 А/408 Сургалтанд оролцуулах тухай 2017-09-04 ҮЗЭХ
1687 А/407 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-09-04 ҮЗЭХ
1688 А-406 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-09-04 ҮЗЭХ
1689 А/405 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-01 ҮЗЭХ
1690 А/404 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-09-01 ҮЗЭХ
1691 А/403 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-09-01 ҮЗЭХ
1692 А/402 Сонгогдсон тендер гүйцэтгэгчийг цуцлаж шинээр гүйцэтгэгч сонгох тухай 2017-08-31 ҮЗЭХ
1693 А/401 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-08-23 ҮЗЭХ
1694 А/400 АЗД-ын дэргэдэх гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн дүрэм, бүтэц ОТ-г батлах тухай 2017-08-23 ҮЗЭХ
1695 A/398 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-08-21 ҮЗЭХ
1696 A/397 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-16 ҮЗЭХ
1697 а/393 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-08-11 ҮЗЭХ
1698 А/392 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-08-10 ҮЗЭХ
1699 А/390 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-09 ҮЗЭХ
1700 А/391 Шагнах тухай 2017-08-08 ҮЗЭХ
1701 А/389 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-04 ҮЗЭХ
1702 А/388 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-08-03 ҮЗЭХ
1703 А/387 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2017-07-31 ҮЗЭХ
1704 А/386 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2017-07-31 ҮЗЭХ
1705 А/385 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2017-07-31 ҮЗЭХ
1706 А/384 Тендер хүчингүй болгох тухай 2017-07-31 ҮЗЭХ
1707 А/383 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-27 ҮЗЭХ
1708 А/382 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017-07-27 ҮЗЭХ
1709 А/381 Шагнах тухай 2017-07-27 ҮЗЭХ
1710 А/380 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-27 ҮЗЭХ