• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1651 а/241 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1652 а/240 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1653 а/239 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1654 а/238 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1655 а/237 Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1656 а/236 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1657 а/235 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1658 а/234 Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалт зохион байгуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1659 а/233 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1660 а/232 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1661 а/231 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1662 а/230 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1663 а/229 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1664 а/228 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1665 А/227 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1666 а/226 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1667 А/224 Биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1668 А/223 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1669 а/222 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1670 а/221 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1671 а/220 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1672 а/219 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1673 а/218 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1674 а/217 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1675 а/216 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
1676 а/214 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
1677 а/213 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
1678 а/211 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-05 ҮЗЭХ
1679 A/212 Шагнах тухай 2017-05-05 ҮЗЭХ
1680 а/210 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ