• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1651 А/145 Ажлын хэсэг байгуулах, журам батлах тухай 2018-03-13 ҮЗЭХ
1652 А/144 Жагсаалт батлах тухай 2018-03-13 ҮЗЭХ
1653 А/143 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-12 ҮЗЭХ
1654 А/142 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2018-03-12 ҮЗЭХ
1655 А/141 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-03-12 ҮЗЭХ
1656 А/140 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-12 ҮЗЭХ
1657 А/139 Хайрхандулаан сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2018-03-12 ҮЗЭХ
1658 А/134 Гучин-Ус сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2018-03-12
1659 А/81 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-10 ҮЗЭХ
1660 А/139 Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2018-03-10 ҮЗЭХ
1661 А/138 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2018-03-10 ҮЗЭХ
1662 А/137 Аймгийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-09 ҮЗЭХ
1663 А/136 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2018-03-08 ҮЗЭХ
1664 А/135 Худалдаа үйлчилгээний газруудын цагийн хуваарийг хязгаарлах тухай 2018-03-08 ҮЗЭХ
1665 А/134 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-06 ҮЗЭХ
1666 А/133 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-06 ҮЗЭХ
1667 А/132 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-06 ҮЗЭХ
1668 А/131 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2018-03-06 ҮЗЭХ
1669 А/130 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-03-06 ҮЗЭХ
1670 А/129 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-06 ҮЗЭХ
1671 А/128 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1672 А/127 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1673 А/126 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1674 А/125 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1675 А/124 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1676 А/123 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1677 А/122 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1678 А/121 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1679 А/120 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ
1680 А/119 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-05 ҮЗЭХ