• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1651 А/446 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-09-14 ҮЗЭХ
1652 А/445 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-14 ҮЗЭХ
1653 А/444 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-14 ҮЗЭХ
1654 А/443 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-13 ҮЗЭХ
1655 а/442 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-13 ҮЗЭХ
1656 А/441 Сургалтад оролцох тухай 2017-09-13 ҮЗЭХ
1657 А/440 Шагнах тухай 2017-09-13 ҮЗЭХ
1658 А/439 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-12 ҮЗЭХ
1659 А/438 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-12 ҮЗЭХ
1660 А/437 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-12 ҮЗЭХ
1661 А/436 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-12 ҮЗЭХ
1662 А/435 Эрх олгох тухай 2017-09-12 ҮЗЭХ
1663 А/434 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-12 ҮЗЭХ
1664 А/433 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-09-12 ҮЗЭХ
1665 А/432 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-12 ҮЗЭХ
1666 А/431 Цалин өөрчлөн тогтоох тхуай 2017-09-11 ҮЗЭХ
1667 А/429 Улсын дайчилгааны төлөвлөгөө хариуцуулах тухай 2017-09-11 ҮЗЭХ
1668 А/427 Дуудлага худалдаагаар худалдах хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай 2017-09-08 ҮЗЭХ
1669 А/426 Номын баярын өдрийг тэмдэглэх тухай 2017-09-08 ҮЗЭХ
1670 А/424 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-06 ҮЗЭХ
1671 а/423 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-06 ҮЗЭХ
1672 А/422 Өвс тэжээлийг нөөц бүрдүүлэх тухай 2017-09-06 ҮЗЭХ
1673 а/421 Комисс томилох тухай 2017-09-06 ҮЗЭХ
1674 А/420 Усны тоо бүртгэлийн ажил зохион байгуулах тухай 2017-09-06 ҮЗЭХ
1675 А/419 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-06 ҮЗЭХ
1676 А/418 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-06 ҮЗЭХ
1677 А/417 Тэтгэмж олгох тухай 2017-09-06 ҮЗЭХ
1678 А/416 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-06 ҮЗЭХ
1679 А/415 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-06 ҮЗЭХ
1680 А/414 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-05 ҮЗЭХ