• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1621 А/478 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2017-10-05 ҮЗЭХ
1622 А/477 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-10-05 ҮЗЭХ
1623 А/476 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-10-05 ҮЗЭХ
1624 А/475 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-05 ҮЗЭХ
1625 А/473 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-04 ҮЗЭХ
1626 А/472 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2017-10-04 ҮЗЭХ
1627 А/471 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-03 ҮЗЭХ
1628 А/470 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-03 ҮЗЭХ
1629 А/469 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-03 ҮЗЭХ
1630 А/468 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-10-03 ҮЗЭХ
1631 А/467 Хөрөнгө зарцуулах тухай н 2017-10-03 ҮЗЭХ
1632 А/466 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-02 ҮЗЭХ
1633 А/465 Хөрөнгө зарцуулах Ахмадын шатрын тэмцээн 2017-10-02 ҮЗЭХ
1634 А/464 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-10-02 ҮЗЭХ
1635 А/463 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-10-02 ҮЗЭХ
1636 А/462 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-10-02 ҮЗЭХ
1637 А/461 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-02 ҮЗЭХ
1638 А/460 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-29 ҮЗЭХ
1639 А/459 Шагнах тухай 2017-09-22 ҮЗЭХ
1640 А/458 Шагнах тухай 2017-09-22 ҮЗЭХ
1641 А/457 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-22 ҮЗЭХ
1642 А/456 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-22 ҮЗЭХ
1643 А/455 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-21 ҮЗЭХ
1644 А/454 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-09-21 ҮЗЭХ
1645 А/453 Малын шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухай 2017-09-21 ҮЗЭХ
1646 А/452 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-21 ҮЗЭХ
1647 А/451 Шагнах тухай 2017-09-20 ҮЗЭХ
1648 А/450 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-09-20 ҮЗЭХ
1649 А/449 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-18 ҮЗЭХ
1650 А/448 Шагнах тухай 2017-09-15 ҮЗЭХ