• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1621 а/274 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-31 ҮЗЭХ
1622 а/273 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-31 ҮЗЭХ
1623 а/272 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
1624 а/271 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
1625 а/270 Хоёрдогч түүхий эд болгон худалдах тухай 2017-05-29 ҮЗЭХ
1626 а/269 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1627 а/268 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1628 а/267 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1629 а/266 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1630 а/265 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1631 а/264 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1632 а/263 Шагнах тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
1633 а/261 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
1634 а/260 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
1635 а/259 Тэтгэлэг олгох тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
1636 а/258 Тэтгэлэг олгох тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
1637 а/257 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 2017-05-24 ҮЗЭХ
1638 а/256 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-05-24 ҮЗЭХ
1639 а/255 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
1640 а/254 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
1641 а/253 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
1642 а/252 Бүх тендерээс татгалзах тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
1643 а/251 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
1644 а/250 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
1645 а/248 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-22 ҮЗЭХ
1646 а/247 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-22 ҮЗЭХ
1647 а/246 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1648 а/245 Тэтгэмж олгох тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1649 а/244 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
1650 а/243 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ