• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1591 А/508 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-31 ҮЗЭХ
1592 А/507 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-31 ҮЗЭХ
1593 А-509 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-10-31 ҮЗЭХ
1594 А/506 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-10-30 ҮЗЭХ
1595 А/505 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-30 ҮЗЭХ
1596 А/504 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-10-30 ҮЗЭХ
1597 А/503 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-30 ҮЗЭХ
1598 А/502 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-30 ҮЗЭХ
1599 А/501 Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комисс байгуулах тухай 2017-10-30 ҮЗЭХ
1600 А/500 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-30 ҮЗЭХ
1601 А/499 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-10-19 ҮЗЭХ
1602 А/498 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-19 ҮЗЭХ
1603 А/497 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-19 ҮЗЭХ
1604 А/496 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-18 ҮЗЭХ
1605 А/495 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-10-17 ҮЗЭХ
1606 А/494 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2017-10-16 ҮЗЭХ
1607 А/493 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-16 ҮЗЭХ
1608 А/492 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2017-10-12 ҮЗЭХ
1609 А/490 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-12 ҮЗЭХ
1610 А/489 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-10-10 ҮЗЭХ
1611 А/488 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-10-10 ҮЗЭХ
1612 А/487 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-10 ҮЗЭХ
1613 А/486 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-09 ҮЗЭХ
1614 А/485 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-09 ҮЗЭХ
1615 А/484 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-09 ҮЗЭХ
1616 А/483 Шагнах тухай 2017-10-09 ҮЗЭХ
1617 А/482 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-09 ҮЗЭХ
1618 А/481 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-05 ҮЗЭХ
1619 А/480 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-10-05 ҮЗЭХ
1620 А/479 Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-10-05 ҮЗЭХ