• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1591 А/203 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-04-10 ҮЗЭХ
1592 А/202 Төлөвлөгөө баталж, хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-05 ҮЗЭХ
1593 А/201 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-05 ҮЗЭХ
1594 А/200 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-04-05 ҮЗЭХ
1595 А/199 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-29 ҮЗЭХ
1596 А/198 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-03-29 ҮЗЭХ
1597 А/197 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-29 ҮЗЭХ
1598 А/196 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-03-29 ҮЗЭХ
1599 А/195 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-29 ҮЗЭХ
1600 А/194 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-29 ҮЗЭХ
1601 А/193 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-29 ҮЗЭХ
1602 А/193 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-29 ҮЗЭХ
1603 А/192 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-29 ҮЗЭХ
1604 А/191 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-03-29 ҮЗЭХ
1605 А/190 Зөвлөл байгуулах тухай 2018-03-28 ҮЗЭХ
1606 А/189 Сэжигтэй бүсийн хорио цээрийг хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2018-03-28 ҮЗЭХ
1607 А/188 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-28 ҮЗЭХ
1608 А/187 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-28 ҮЗЭХ
1609 А/186 Зөвлөл байгуулах тухай 2018-03-28 ҮЗЭХ
1610 А/185 Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага шалгаруулах тухай 2018-03-28 ҮЗЭХ
1611 А/184 Жендерийн хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-28 ҮЗЭХ
1612 А/183 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-28 ҮЗЭХ
1613 А/182 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-03-27 ҮЗЭХ
1614 А/181 Залуучуудын хөгжлийн аймгийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 2018-03-27 ҮЗЭХ
1615 А/180 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-03-27 ҮЗЭХ
1616 А/179 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-27 ҮЗЭХ
1617 А/178 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
1618 А/177 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
1619 А/176 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
1620 А/175 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ