• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1501 а/12 Төлбөр гүйцэтгэх хуваарь батлах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
1502 а/11 Жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
1503 А/10 Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
1504 А/6 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-17 ҮЗЭХ
1505 А/5 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-17 ҮЗЭХ
1506 А/4 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-01-11 ҮЗЭХ
1507 А/3 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-04 ҮЗЭХ
1508 А/2 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-03 ҮЗЭХ
1509 A/1 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-01-03 ҮЗЭХ
1510 а/12 Бэлэг гардуулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1511 А/11 Аймгийн сайн малчин, аварга тариаланч, шилдэг фермер шалгаруулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1512 А/10 Томуу, томуу төст өвчний эсрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1513 А/09 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
1514 А/08 Хариуцлага тооцох тухай 2016-01-12 ҮЗЭХ
1515 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
1516 А/06 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
1517 А/05 Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
1518 А/04 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-01-08 ҮЗЭХ
1519 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-01-08 ҮЗЭХ
1520 А/02 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх, газар ашиглах зориулалт өөрчлөх тухай 2016-01-06 ҮЗЭХ
1521 А/35 Сумын Засаг даргын Тамгын Газрын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний дүнгийн тухай 0201-01-24 ҮЗЭХ
1522 А/331 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
1523 А/110 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
1524 A-96 Хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ
1525 A-722 Сургалтад оролцох тухай 0000-00-00 ҮЗЭХ