• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1501 А/302 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1502 А/301 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1503 а/300 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1504 а/299 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1505 а/298 Дуудлага худалдаагаар худалдах хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1506 а/297 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1507 а/296 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1508 а/295 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаалгах тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1509 а/294 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1510 а/293 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-09 ҮЗЭХ
1511 а/292 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-08 ҮЗЭХ
1512 а/290 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-08 ҮЗЭХ
1513 а/289 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-08 ҮЗЭХ
1514 а/288 Хариуцлага тооцох, шагнал урамшуулал олгох тухай 2017-06-06 ҮЗЭХ
1515 а/284 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-05 ҮЗЭХ
1516 а/283 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-05 ҮЗЭХ
1517 а/282 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-06-05 ҮЗЭХ
1518 а/280 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-02 ҮЗЭХ
1519 а/279 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-02 ҮЗЭХ
1520 а/278 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-02 ҮЗЭХ
1521 а/277 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-02 ҮЗЭХ
1522 а/276 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-06-02 ҮЗЭХ
1523 а/275 Б.Цэрэндуламын төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай 2017-05-31 ҮЗЭХ
1524 а/274 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-31 ҮЗЭХ
1525 а/273 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-31 ҮЗЭХ
1526 а/272 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
1527 а/271 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
1528 а/270 Хоёрдогч түүхий эд болгон худалдах тухай 2017-05-29 ҮЗЭХ
1529 а/269 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ
1530 а/268 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-26 ҮЗЭХ