• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 A/48 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
152 A/47 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
153 A/46 Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
154 A/45 тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
155 A/44 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
156 A/43 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
157 A/42 Шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах салбар хоорондын багуудыг томилох тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
158 A/41 Аймгийн хошой аварга малчин, саальчин, фермер, тариаланч шалгаруулах тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
159 A/40 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
160 A/39 газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
161 A/38 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
162 A/37 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
163 A/36 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
164 A/35 Нутгийн захиргааны байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний дүнгийн тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
165 A/34 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-02-04 ҮЗЭХ
166 A/33 Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-02-04 ҮЗЭХ
167 A/32 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-03 ҮЗЭХ
168 A/31 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-03 ҮЗЭХ
169 A/30 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-31 ҮЗЭХ
170 A/29 Батлан хамгаалахын хууль, тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ зөвлөн туслах ажил явуулах тухай 2020-01-29 ҮЗЭХ
171 A/28 Томуу, томуу төст өвчний тархалтыг бууруулах шинэ коронавирусийн урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай 2020-01-29 ҮЗЭХ
172 A/27 газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2020-01-29 ҮЗЭХ
173 A/26 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-27
174 A/24 эрх шилжүүлэх тухай 2020-01-27 ҮЗЭХ
175 A/22 дүрэм,бүтэц, орон тоо батлах тухай 2020-01-27 ҮЗЭХ
176 A/35 Сумын ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн ХШҮ-ний дүнгийн тухай 2020-01-24 ҮЗЭХ
177 A/21 хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2020-01-21 ҮЗЭХ
178 A/20 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-21 ҮЗЭХ
179 A/19 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-21 ҮЗЭХ
180 A/18 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-21 ҮЗЭХ