• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 А/17 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
152 А/16 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
153 А/15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
154 А/14 олон нийтийн төлөөллийг сонгон шалгаруулах хороо байгуулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
155 А/13 Ажлын хороо байгуулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
156 А/12 Аймгийн аварга малчин, саальчин, тариаланч шалгаруулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
157 А/11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
158 А/10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-11
159 А/09 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-11
160 А/08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-11
161 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
162 А/06 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-01-11
163 А/05 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-10 ҮЗЭХ
164 A-04 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-01-09 ҮЗЭХ
165 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-08 ҮЗЭХ
166 А/02 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-07 ҮЗЭХ
167 A/01 Цэцэрлэг шинээр байгуулах тухай 2019-01-07 ҮЗЭХ
168 А/789 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
169 А/788 Бэлэн байдал хангаж ажиллах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
170 А/787 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
171 А/786 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
172 А/785 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
173 А/784 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
174 А/783 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
175 А/782 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
176 А/781 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
177 А/780 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-21 ҮЗЭХ
178 А/779 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-21 ҮЗЭХ
179 А/777 үр дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох тухай 2018-12-21 ҮЗЭХ
180 А/776 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-18 ҮЗЭХ