• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 А/643 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-10-22 ҮЗЭХ
152 А/642 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-10-21 ҮЗЭХ
153 А/641 Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2019-10-18 ҮЗЭХ
154 А/640 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-16 ҮЗЭХ
155 А/638 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-10-14 ҮЗЭХ
156 А/637 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-10-14 ҮЗЭХ
157 А/636 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2019-10-14 ҮЗЭХ
158 А/635 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-10-11 ҮЗЭХ
159 А/633 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2019-10-10 ҮЗЭХ
160 А/632 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-10-10 ҮЗЭХ
161 А/631 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-10-10 ҮЗЭХ
162 А/629 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-10 ҮЗЭХ
163 А/628 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-10 ҮЗЭХ
164 А/627 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-09 ҮЗЭХ
165 А/626 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2019-10-09 ҮЗЭХ
166 А/625 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-08 ҮЗЭХ
167 А/622 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-08 ҮЗЭХ
168 А/623 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-04 ҮЗЭХ
169 А/621 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-10-04 ҮЗЭХ
170 А/620 Т.Намнансүрэнгиийн нэрэмжит шагнал олгох тухай 2019-10-04 ҮЗЭХ
171 А/619 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-10-04 ҮЗЭХ
172 А/618 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2019-10-03 ҮЗЭХ
173 А/617 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-10-03 ҮЗЭХ
174 А/616 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-03 ҮЗЭХ
175 А/615 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-10-02 ҮЗЭХ
176 А/614 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-10-02 ҮЗЭХ
177 А/613 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-10-02 ҮЗЭХ
178 А/612 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-10-01 ҮЗЭХ
179 А/611 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-10-01 ҮЗЭХ
180 А/610 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-01 ҮЗЭХ