• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 A/828 Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
152 A/827 Сант сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
153 A/826 Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
154 A/825 Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
155 A/824 Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
156 A/823 Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
157 A/822 Зүүнбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
158 A/821 Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
159 А/816 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
160 А/815 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
161 А/814 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
162 А/811 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
163 А/813 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
164 А/812 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
165 А/810 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
166 А/809 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
167 А/808 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
168 А/807 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
169 А/806 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
170 А/804 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
171 А/802 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
172 А/801 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
173 A/805 шагнах тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
174 A/803 гадаадад албан ажлаар томилон ажиллуулах тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
175 А/800 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
176 А/799 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
177 А/798 Аймгийн "тэмээчдийн баяр-2020" арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
178 А/797 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
179 А/796 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
180 А/795 гадаап албан ажлаар томилон ажиллуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ