Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 А/610 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
152 А/609 Шагнах тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
153 А/609 Шагнах тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
154 A/608 Шагнах тухай 2018-10-03 ҮЗЭХ
155 А/611 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
156 А/608 Шагнах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
157 А/607 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02
158 А/607 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
159 А/606 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
160 А/606 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
161 А/606 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
162 А/605 Аян зохион байгуулах тухай 2018-10-02
163 А/605 Аян зохион байгуулах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
164 А/605 Аян зохион байгуулах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
165 А/604 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02
166 А/603 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
167 А/603 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
168 А/602 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
169 А/602 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
170 А/601 Тэтгэлэг олгох тухай 2018-10-02
171 А/601 Тэтгэлэг олгох тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
172 А/600 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
173 А/600 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
174 А/599 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
175 А/599 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
176 А/598 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-01 ҮЗЭХ
177 А/598 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-01 ҮЗЭХ
178 А/597 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-10-01 ҮЗЭХ
179 А/597 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-10-01 ҮЗЭХ
180 А/596 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-01 ҮЗЭХ