• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 А/309 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
152 А/308 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
153 А/307 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
154 А/306 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
155 А/305 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
156 А/304 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
157 А/303 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
158 А/302 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
159 А/301 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
160 А/300 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
161 А/299 Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
162 А/298 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
163 А/297 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-06 ҮЗЭХ
164 А/295 хог цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2019-05-06 ҮЗЭХ
165 А/294 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-06 ҮЗЭХ
166 А/292 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
167 А/291 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
168 А/290 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
169 А/289 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
170 А/288 хүүхдийн спортын наадам зохион байгуулах хороо байгуулахтухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
171 А/286 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
172 А/287 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-05-02 ҮЗЭХ
173 А/285 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-02 ҮЗЭХ
174 А/284 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
175 А/279 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
176 А/278 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
177 А/277 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
178 А/276 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
179 А/272 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
180 А/265 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-04-23 ҮЗЭХ