• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1321 а/232 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1322 а/231 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
1323 а/230 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1324 а/229 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1325 а/228 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1326 А/227 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1327 а/226 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
1328 А/224 Биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1329 А/223 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1330 а/222 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1331 а/221 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1332 а/220 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1333 а/219 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1334 а/218 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1335 а/217 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
1336 а/216 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
1337 а/214 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
1338 а/213 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
1339 а/211 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-05 ҮЗЭХ
1340 а-212 Шагнах тухай 2017-05-05 ҮЗЭХ
1341 а/210 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1342 а/209 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1343 а/208 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1344 а/207 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1345 а/206 "Эрдмийн баяр"-ын арга хэмжээний тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
1346 а/205 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-01 ҮЗЭХ
1347 а/204 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1348 а/203 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1349 а/202 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
1350 а/201 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ