• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 A/77 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-20 ҮЗЭХ
122 A/76 Мэргэжлийн зэрэг олгох тухай 2020-02-20 ҮЗЭХ
123 A/75 Коронавируст халдвар(COVID-19)-ын үед нэмэлтээр ор дэлгэх тухай 2020-02-20 ҮЗЭХ
124 A/74 төсвийн хуваарь батлах тухай 2020-02-20 ҮЗЭХ
125 A/73 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
126 A/72 Хяналт-шинжилгээний талаар авах арга хэмжээний тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
127 A/71 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
128 A/70 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
129 A/69 газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
130 A/67 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
131 A/66 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
132 A/65 гадаадад албан ажлаар томилон ажиллуулах тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
133 A/64 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
134 A/63 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
135 A/62 шагнах тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
136 A/61 Өвсний үнэ чөлөөлөх тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
137 A/60 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-18 ҮЗЭХ
138 A/59 Онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
139 A/58 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
140 A/57 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
141 A/56 гадаадад албан ажлаар томилон ажиллуулах тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
142 A/55 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэсэг байдпаар шилжүүлэх тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
143 A/54 тусгай зориулалтын шилжүүлгйин байгууллагуудын 2020 оны орон тоо батлах тухай 2020-02-14 ҮЗЭХ
144 A/95 тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-02-13 ҮЗЭХ
145 A/82 тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2020-02-12 ҮЗЭХ
146 A/81 үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-12 ҮЗЭХ
147 A/52 Аймгийн 2019 оны тэргүүний баг шалгаруулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
148 A/51 Аймгийн 2019 оны тэргүүний байгууллага аварга ажилтан шалгаруулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
149 A/50 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
150 A/49 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ