• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 А/505 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгож шууд гэрээ байгуулах тухай 2019-07-10 ҮЗЭХ
122 А/504 Шагнах тухай 2019-07-10 ҮЗЭХ
123 А/502 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-07-10 ҮЗЭХ
124 А/501 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-10 ҮЗЭХ
125 А/500 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-10 ҮЗЭХ
126 А/499 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-07-10 ҮЗЭХ
127 А/498 Үндэсний бөхийн цол олгох тухай 2019-07-09 ҮЗЭХ
128 А/497 Үндэсний бөхийн цол олгох тухай 2019-07-09 ҮЗЭХ
129 А/496 Үндэсний бөхийн цол олгох тухай 2019-07-09 ҮЗЭХ
130 А/495 Үндэсний сурын харвааны цол олгох тухай 2019-07-08 ҮЗЭХ
131 А/494 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-07 ҮЗЭХ
132 А/493 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-07 ҮЗЭХ
133 А/492 Шагнах тухай 2019-07-07 ҮЗЭХ
134 А/491 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-07 ҮЗЭХ
135 А/490 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-07-07 ҮЗЭХ
136 А/489 Зээл олгохыг зөвшөөрөх тухай 2019-07-06 ҮЗЭХ
137 А/488 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-06
138 А/486 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-06 ҮЗЭХ
139 А/485 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-06 ҮЗЭХ
140 А/484 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
141 А/483 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
142 А/482 Цэргийн ёслолын жагсаалд оролцуулах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
143 А/481 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
144 А/480 Шагнах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
145 А/479 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
146 А/478 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах эрх олгохтухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
147 А/477 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
148 А/476 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
149 А/475 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2019-07-04
150 А/474 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ