• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 А/406 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
122 А/405 тэмцээн зохион байгуулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
123 А/403 Ж.Ханддэжидийг Улсын асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
124 А/402 Тэтгэмж олгох тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
125 А/401 сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2019-06-11 ҮЗЭХ
126 А/400 "Цахим -Архив" дэд хөтөлбөр батлах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
127 А/399 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-06
128 А/397 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-06 ҮЗЭХ
129 А/396 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-06 ҮЗЭХ
130 А/395 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-06
131 А/394 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-06 ҮЗЭХ
132 А/393 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-06 ҮЗЭХ
133 А/392 Шагнах тухай 2019-06-05 ҮЗЭХ
134 А/391 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-05 ҮЗЭХ
135 А/390 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-05 ҮЗЭХ
136 А/389 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-05 ҮЗЭХ
137 А/388 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-06-05 ҮЗЭХ
138 А/387 Дүрэм, орон тооны дээд хязгаар батлах тухай 2019-05-31 ҮЗЭХ
139 А/325 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-15 ҮЗЭХ
140 А/324 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-14 ҮЗЭХ
141 А/323 төрийн байгуулалтын ажлылн зохион байгуулалт архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлын тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
142 А/321 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
143 А/320 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
144 А/319 Үзлэг ангилалт хийх тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
145 А/317 нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
146 А/316 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-13 ҮЗЭХ
147 А/313 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлын тухай 2019-05-10 ҮЗЭХ
148 А/312 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
149 А/311 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ
150 А/310 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-05-07 ҮЗЭХ