• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 А/743 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
122 А/742 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
123 А/741 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
124 А/740 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
125 А/335 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
126 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
127 А/720 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
128 A-729 Шагнах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
129 A-728 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
130 A-727 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
131 A-726 Бүх тендерээс татгалзаж гэрээ шууд байгуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
132 A-725 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
133 A-724 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
134 A-723 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
135 A-722 Сургалтад оролцох тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
136 A-719 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
137 A-718 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
138 A-712 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-11-29 ҮЗЭХ
139 A-711 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
140 A-710 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
141 A-708 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
142 A-705 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
143 A-704 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
144 A-703 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
145 A-702 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-11-21 ҮЗЭХ
146 A-701 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-11-21 ҮЗЭХ
147 A-700 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-21 ҮЗЭХ
148 A-699 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-21 ҮЗЭХ
149 A-698 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-11-21 ҮЗЭХ
150 A-697 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-20 ҮЗЭХ