• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 А/49 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-28 ҮЗЭХ
122 А/48 Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд шалган туслах ажил явуулах тухай 2019-01-28 ҮЗЭХ
123 A/50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-28 ҮЗЭХ
124 А/47 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-25 ҮЗЭХ
125 А/46 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын 2019 оны орон тоо батлах тухай 2019-01-25 ҮЗЭХ
126 А/44 2018 оны "Аймгийн тэргүүний баг" шалгаруулах тухай 2019-01-25 ҮЗЭХ
127 А/43 Аймгийн 2018 оны тэргүүний байгууллага аварга ажилтан шалгаруулах тухай 2019-01-25 ҮЗЭХ
128 А/42 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-01-25 ҮЗЭХ
129 А/605 Цол олгох тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
130 А/41 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
131 А/40 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
132 А/39 Аймгийн гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийн бэлтгэл ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
133 А/38 Аймгийн онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
134 А/34 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний дүнгийн тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
135 А/33 Цалин шинэчлэн батлах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
136 А/32 Цалин шинэчлэн батлах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
137 А/30 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
138 А/29 Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын бүтэц орон тоог батлах тухай 2019-01-22 ҮЗЭХ
139 А/28 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-22 ҮЗЭХ
140 А/27 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-01-21 ҮЗЭХ
141 А/26 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2019-01-21 ҮЗЭХ
142 А/25 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн сургалт эрхлэх нөхцөл шаардлагад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-21 ҮЗЭХ
143 А/24 бэлэг гардуулах тухай 2019-01-21 ҮЗЭХ
144 А/23 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-21 ҮЗЭХ
145 А/22 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2019-01-18 ҮЗЭХ
146 А/21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-16 ҮЗЭХ
147 А/20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-14 ҮЗЭХ
148 А/19 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
149 А/18 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ
150 А/18 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-01-11 ҮЗЭХ