Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 А/625 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
122 А/625 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
123 А/624 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
124 А/624 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
125 А/623 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн эмчийн ажлын байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
126 А/623 ЕБС-цэцэрлэгийн эмчийн ажлын байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хагах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
127 А/622 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
128 А/622 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
129 А/621 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
130 А/621 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
131 А/620 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
132 А/619 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
133 А/618 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
134 А/620 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
135 А/619 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
136 А/618 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
137 А/617 Комисс томилох, үнэ тогтоох тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
138 А/617 Комисс томилох тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
139 А/616 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
140 А/616 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
141 А/615 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
142 А/615 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
143 А/614 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
144 А/614 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
145 А/613 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
146 А/613 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
147 А/612 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
148 А/612 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
149 А/611 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
150 А/610 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ