• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 A/14 төсвийн хуваарь батлах тухай 2020-01-20 ҮЗЭХ
122 175 Аймгийн тэргүүний баг шалгаруулах журам 2020-01-17 ҮЗЭХ
123 A/13 Зөвлөл байгуулах тухай 2020-01-16 ҮЗЭХ
124 A/12 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-01-16 ҮЗЭХ
125 A/11 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-16 ҮЗЭХ
126 A/10 дүрэм,бүтэц орон тоо батлах тухай 2020-01-15 ҮЗЭХ
127 A/09 журам батлах тухай 2020-01-15 ҮЗЭХ
128 A/08 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2020-01-15 ҮЗЭХ
129 A/07 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2020-01-14 ҮЗЭХ
130 A/06 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-14 ҮЗЭХ
131 A/05 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-09 ҮЗЭХ
132 A/04 Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай 2020-01-09 ҮЗЭХ
133 A/03 Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээ авах тухай 2020-01-02 ҮЗЭХ
134 A/02 Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тархалтыг бууруулах зарим арга хэмжээ авах тухай 2020-01-02 ҮЗЭХ
135 A/01 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2020-01-02 ҮЗЭХ
136 А/820 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
137 А/819 Онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
138 А/818 Комисс томилох тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
139 А/817 газарзүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
140 A/839 Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
141 A/838 Бат-Өлзий сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
142 A/837 Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
143 A/836 Баян2Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
144 A/835 Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
145 A/834 Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
146 A/833 Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
147 A/832 Гучин-Ус сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
148 A/831 Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
149 A/830 Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
150 A/829 Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ