• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 A/201 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-05-13 ҮЗЭХ
2 A/200 журам батлах тухай 2020-05-13 ҮЗЭХ
3 A/199 Улиралын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2020-05-13 ҮЗЭХ
4 A/198 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-05-13 ҮЗЭХ
5 A/197 газар өмчлах эрх шилжүүлэх тухай 2020-05-13 ҮЗЭХ
6 A/196 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-05-13 ҮЗЭХ
7 A/195 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-05-13 ҮЗЭХ
8 A/194 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2020-05-13 ҮЗЭХ
9 A/193 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2020-05-13 ҮЗЭХ
10 A/192 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-05-13 ҮЗЭХ
11 A/191 Л.Бямбадолжинд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-05-12 ҮЗЭХ
12 A/190 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2020-05-11 ҮЗЭХ
13 A/188 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2020-05-07 ҮЗЭХ
14 A/187 ковид-19 халдварт цартахалтай тэмцэх дадлага сургуулалтын бэлэн байдалын хангах тухай 2020-05-05 ҮЗЭХ
15 A/185 комисс томилох тухай 2020-04-29 ҮЗЭХ
16 A/184 Тогоотогтоход нэг удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2020-04-29 ҮЗЭХ
17 A/183 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-04-29 ҮЗЭХ
18 A/182 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-04-29 ҮЗЭХ
19 A/181 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2020-04-28 ҮЗЭХ
20 A/180 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2020-04-28 ҮЗЭХ
21 A/179 Газар эзэмших эрх шинээ олгох тухай 2020-04-28 ҮЗЭХ
22 A/178 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-04-28 ҮЗЭХ
23 A/176 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-04-24 ҮЗЭХ
24 A/175 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухайжүүлэх тухай 2020-04-24 ҮЗЭХ
25 A/174 Зөвлөл байгуулах тухай 2020-04-24 ҮЗЭХ
26 A/173 Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 2020-04-23 ҮЗЭХ
27 A/172 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-04-23 ҮЗЭХ
28 A/171 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-22 ҮЗЭХ
29 A/170 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-04-22 ҮЗЭХ
30 A/169 тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 2020-04-22 ҮЗЭХ