Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/316 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2018-05-16 ҮЗЭХ
2 А/315 Хувьчлах хөрөнгийн үнэлгээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-05-16 ҮЗЭХ
3 А/314 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-05-16 ҮЗЭХ
4 А/313 Ажлын хэсэг байгуулах, хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-16 ҮЗЭХ
5 А/312 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-05-16 ҮЗЭХ
6 А/311 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 2018-05-16 ҮЗЭХ
7 А/310 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-16 ҮЗЭХ
8 А/309 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-05-16 ҮЗЭХ
9 А/308 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-16 ҮЗЭХ
10 А/307 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-05-16 ҮЗЭХ
11 А/306 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-05-15 ҮЗЭХ
12 А/305 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-05-15 ҮЗЭХ
13 А/304 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-05-15 ҮЗЭХ
14 А/303 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-05-15 ҮЗЭХ
15 А/301 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-15 ҮЗЭХ
16 А/300 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-14 ҮЗЭХ
17 А/299 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-14 ҮЗЭХ
18 А/298 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-14 ҮЗЭХ
19 А/297 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-14 ҮЗЭХ
20 А/296 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2018-05-11 ҮЗЭХ
21 А/295 Шагнах тухай 2018-05-11 ҮЗЭХ
22 А/294 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-10 ҮЗЭХ
23 А/293 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-05-09 ҮЗЭХ
24 А/292 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-09 ҮЗЭХ
25 А/291 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
26 А/290 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
27 А/289 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
28 А/288 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
29 А/287 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ
30 А/286 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-05-07 ҮЗЭХ