• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 A/138 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулж, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 2020-03-31 ҮЗЭХ
2 A/133 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-30 ҮЗЭХ
3 A/132 Бүртгэл, мэдээллийн саг байгуулах тухай 2020-03-30
4 A/131 Зардал хуваарилах тухай 2020-03-30 ҮЗЭХ
5 A/130 Зардал хуваарилах тухай 2020-03-30 ҮЗЭХ
6 A/129 Зардал хуваарилах тухай 2020-03-30 ҮЗЭХ
7 A/128 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-26 ҮЗЭХ
8 A/127 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-25 ҮЗЭХ
9 A/126 Өвс, тэжээл хуваарилах тухай 2020-03-25 ҮЗЭХ
10 A/125 Цэргийн бэлтгэл албаны сургалт явуулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
11 A/124 төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
12 A/123 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
13 A/122 Зардал хуваарилах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
14 A/121 зөвлөлдөх хороо байгуулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
15 A/120 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
16 A/119 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
17 A/118 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-03-24 ҮЗЭХ
18 A/117 Зардал хуваарилах тухай 2020-03-19 ҮЗЭХ
19 A/116 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2020-03-19 ҮЗЭХ
20 A/115 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
21 A/114 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
22 A/113 Усан спорт, сургалтын төв байгуулах тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
23 A/112 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
24 A/111 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
25 A/110 газар өмчлах эрх шилжүүлэх тухай 2020-03-18 ҮЗЭХ
26 A/109 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-03-17 ҮЗЭХ
27 A/108 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-03-17 ҮЗЭХ
28 A/107 Д.Ганбаатарт буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-03-12 ҮЗЭХ
29 A/106 Т.Баяраад буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-03-12 ҮЗЭХ
30 A/105 П.Сарантуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-03-12 ҮЗЭХ