• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/184 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-20 ҮЗЭХ
2 А/181 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-03-20 ҮЗЭХ
3 А/180 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-03-20 ҮЗЭХ
4 А/179 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-20 ҮЗЭХ
5 А/178 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-20 ҮЗЭХ
6 А/177 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-20 ҮЗЭХ
7 А/176 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-20 ҮЗЭХ
8 А/175 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-03-20 ҮЗЭХ
9 А/174 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-20 ҮЗЭХ
10 А/173 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-20 ҮЗЭХ
11 А/172 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-19 ҮЗЭХ
12 А/171 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-18 ҮЗЭХ
13 А/170 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-18 ҮЗЭХ
14 А/169 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-03-18 ҮЗЭХ
15 А/168 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2019-03-18 ҮЗЭХ
16 А/166 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-03-14 ҮЗЭХ
17 А/165 Комисс томилох тухай 2019-03-14
18 А/605 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-03-13 ҮЗЭХ
19 А/167 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-13 ҮЗЭХ
20 А/162 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-13
21 А/160 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-13 ҮЗЭХ
22 А/159 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-13 ҮЗЭХ
23 А/159 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-03-13 ҮЗЭХ
24 А/158 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-03-13 ҮЗЭХ
25 А/605 Баянгол сумын ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
26 А/164 Шагнах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
27 А/157 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
28 А/156 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-03-12
29 А/155 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-03-12 ҮЗЭХ
30 А/154 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-03-12