Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/638 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
2 А/637 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
3 А/636 Ашиглалтын гэрээ байгуулах тухай 2018-10-11 ҮЗЭХ
4 А/635 Комисс томилох тухай 2018-10-11 ҮЗЭХ
5 А/634 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2018-10-11 ҮЗЭХ
6 А/633 Аймгийн хүүхдийн спортын наадам зохион байгуулах 2018-10-10 ҮЗЭХ
7 А/630 Үнэ бууруулж, дуудлага худалдааг зохион байгуулах 2018-10-10 ҮЗЭХ
8 А/629 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
9 А/628 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
10 А/627 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
11 А/626 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
12 А/625 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
13 А/624 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
14 А/623 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн эмчийн ажлын байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
15 А/622 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
16 А/621 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
17 А/620 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
18 А/619 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
19 А/618 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
20 А/617 Комисс томилох, үнэ тогтоох тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
21 А/616 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
22 А/615 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
23 А/614 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
24 А/613 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
25 А/612 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
26 А/611 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
27 А/610 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
28 А/609 Шагнах тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
29 A/608 Шагнах тухай 2018-10-03 ҮЗЭХ
30 А/607 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02