• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/635 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-10-11 ҮЗЭХ
2 А/633 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2019-10-10 ҮЗЭХ
3 А/632 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-10-10 ҮЗЭХ
4 А/631 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-10-10 ҮЗЭХ
5 А/629 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-10 ҮЗЭХ
6 А/628 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-10 ҮЗЭХ
7 А/627 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-09 ҮЗЭХ
8 А/626 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2019-10-09 ҮЗЭХ
9 А/625 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-08 ҮЗЭХ
10 А/622 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-08 ҮЗЭХ
11 А/623 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-04 ҮЗЭХ
12 А/621 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-10-04 ҮЗЭХ
13 А/620 Т.Намнансүрэнгиийн нэрэмжит шагнал олгох тухай 2019-10-04 ҮЗЭХ
14 А/619 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-10-04 ҮЗЭХ
15 А/618 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2019-10-03 ҮЗЭХ
16 А/617 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-10-03 ҮЗЭХ
17 А/616 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-03 ҮЗЭХ
18 А/615 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-10-02 ҮЗЭХ
19 А/614 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-10-02 ҮЗЭХ
20 А/613 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-10-02 ҮЗЭХ
21 А/612 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-10-01 ҮЗЭХ
22 А/611 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-10-01 ҮЗЭХ
23 А/610 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-01 ҮЗЭХ
24 А/609 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-30 ҮЗЭХ
25 А/607 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-27 ҮЗЭХ
26 А/606 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-27 ҮЗЭХ
27 А/605 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-09-27 ҮЗЭХ
28 А/605 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-09-27 ҮЗЭХ
29 А/604 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-27 ҮЗЭХ
30 А/603 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-27 ҮЗЭХ