• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 175 Аймгийн тэргүүний баг шалгаруулах журам 2020-01-17 ҮЗЭХ
2 А/819 Онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
3 А/818 Комисс томилох тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
4 А/816 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
5 А/815 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
6 А/814 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
7 А/813 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
8 А/812 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
9 А/810 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
10 А/809 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
11 А/808 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
12 А/807 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-25 ҮЗЭХ
13 А/806 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
14 А/804 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
15 А/801 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2019-12-24 ҮЗЭХ
16 А/800 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
17 А/799 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
18 А/798 Аймгийн "тэмээчдийн баяр-2020" арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
19 А/797 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
20 А/796 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
21 А/795 гадаап албан ажлаар томилон ажиллуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
22 А/794 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-20 ҮЗЭХ
23 А/793 Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай 2019-12-20 ҮЗЭХ
24 А/792 гадаап албан ажлаар томилон ажиллуулах тухай 2019-12-20 ҮЗЭХ
25 А/791 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-20 ҮЗЭХ
26 А/790 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-20 ҮЗЭХ
27 А/789 Урамшуулал олгох тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
28 А/787 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
29 А/786 үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогот зарцуулах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
30 А/785 Д.Нямсүрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ