• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/78 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-02-01 ҮЗЭХ
2 А/77 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-02-01 ҮЗЭХ
3 А/76 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
4 А/75 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
5 А/74 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
6 А/73 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
7 А/72 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
8 А/71 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
9 А/70 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
10 А/69 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
11 А/68 Зардлын хуваарь батлах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
12 А/67 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
13 А/66 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
14 А/65 Шагнах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
15 А/64 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
16 А/63 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
17 А/60 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
19 А/62 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2019-01-30 ҮЗЭХ
20 А/61 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-01-30 ҮЗЭХ
21 А/59 Комисс томилох тухай 2019-01-30 ҮЗЭХ
22 Комисс томилох тухай 2019-01-30 ҮЗЭХ
23 А/58 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-29 ҮЗЭХ
24 А/57 Байгаль орчиныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал батлах тухай 2019-01-29 ҮЗЭХ
25 А/56 Онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай 2019-01-29
26 А/55 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-29 ҮЗЭХ
27 А/54 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-29 ҮЗЭХ
28 А/52 эрүүл мэндийн газрын дүрэм, бүтэц орон тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай 2019-01-29 ҮЗЭХ
29 А/51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-28 ҮЗЭХ
30 А/49 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-28 ҮЗЭХ