Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/789 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
2 А/788 Бэлэн байдал хангаж ажиллах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
3 А/787 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
4 А/786 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
5 А/785 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
6 А/784 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
7 А/783 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
8 А/782 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
9 А/781 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
10 А/780 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-21 ҮЗЭХ
11 А/779 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-21 ҮЗЭХ
12 А/777 үр дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох тухай 2018-12-21 ҮЗЭХ
13 А/776 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-18 ҮЗЭХ
14 А/774 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-18 ҮЗЭХ
15 А/773 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-17 ҮЗЭХ
16 А/772 Аймгийн "тэмээчдийн баяр-2019" арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2018-12-17 ҮЗЭХ
17 А/771 Шагнах тухай 2018-12-17 ҮЗЭХ
18 А/770 Урамшуулал олгох тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
19 А/769 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
20 А/768 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
21 А/767 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
22 А/765 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
23 А/764 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
24 А/763 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
25 А/761 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
26 А/760 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
27 А/759 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
28 А/758 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
29 А/757 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
30 А/755 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ