• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 A/460 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
2 A/459 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
3 A/458 шагнах тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
4 A/455 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
5 A/454 Л.Бурмаад буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
6 A/453 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
7 A/452 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
8 A/451 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
9 A/450 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
10 A/449 хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
11 A/448 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
12 A/447 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
13 A/446 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
14 A/444 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
15 A/443 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
16 A/442 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-29 ҮЗЭХ
17 A/441 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-28 ҮЗЭХ
18 A/440 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-28 ҮЗЭХ
19 A/439 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-09-28 ҮЗЭХ
20 A/438 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-28 ҮЗЭХ
21 A/437 төсвийн хуваарь өөрчлөлт оруулах тухай 2020-09-28 ҮЗЭХ
22 A/434 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2020-09-28 ҮЗЭХ
23 A/433 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-09-28 ҮЗЭХ
24 A/431 Д.Оюунгэрэлд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-09-25 ҮЗЭХ
25 A/430 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-09-25 ҮЗЭХ
26 A/429 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-09-25 ҮЗЭХ
27 A/427 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-25 ҮЗЭХ
28 A/426 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-09-23 ҮЗЭХ
29 A/425 Б.Тэгшжаргалд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-09-23 ҮЗЭХ
30 A/424 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-09-23 ҮЗЭХ