• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ИТХ-ын тогтоол
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 А/329 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
32 А/318 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-21 ҮЗЭХ
33 A/262 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
34 50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
35 49 Хөрөнгө балансаас блансад шилжүүлэх, худалдах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
36 46 Зөвлөл байгуулж, түүний ажиллах журам батлах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
37 41 Зөрчлийн улмаас түр саатуулагдсан мотоциклыг эзэмшигчид нь буцаан олгох тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
38 38 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд санал оруулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
39 26 Журам батлах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
40 23 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгийн хуваарийг батлах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
41 15 Таримлыг тариалангийн талбайд сэлгээнд тариалах тухай 2017-02-03 ҮЗЭХ
42 06 Нутгийн удирдлагын байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн тухай 2017-02-03 ҮЗЭХ
43 69 Цаг үеийн зарим арга хэмжээний тухай 2016-11-29 ҮЗЭХ
44 68 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2016-11-10 ҮЗЭХ
45 12 Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагаанд тавих хяналт 2016-02-04 ҮЗЭХ
46 06 Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2016-01-22 ҮЗЭХ