• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ИТХ-ын тогтоол
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/761 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
2 А/756 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
3 А/337 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
4 А/333 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
5 А/330 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
6 A/721 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
7 A/716 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2018-12-04 ҮЗЭХ
8 A/713 нууц хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-29 ҮЗЭХ
9 А/707 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
10 А/681 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-11-13
11 А/680 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-11-13
12 А/678 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-13 ҮЗЭХ
13 А/442 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-07-09 ҮЗЭХ
14 А/422 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-07-03 ҮЗЭХ
15 07/06 төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
16 07/04 төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
17 A/83 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2018-02-12 ҮЗЭХ
18 А/339 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-11 ҮЗЭХ
19 94 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
20 93 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
21 91 Бэлтгэх модны хэмжээ тогтоох тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
22 87 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-11-01 ҮЗЭХ
23 82 Ажлын чиглэл батлах тухай 2017-10-09 ҮЗЭХ
24 68 Салбар хороо байгуулах тухай 2017-08-31 ҮЗЭХ
25 66 Шинээр баг байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
26 62 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
27 61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
28 59 Аймгийн баяр наадмын тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
29 58 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
30 57 Бодлого баталж, зөвлөл байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ