• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ИТХ-ын тогтоол
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 07/06 төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
2 07/04 төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
3 94 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
4 93 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
5 91 Бэлтгэх модны хэмжээ тогтоох тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
6 87 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-11-01 ҮЗЭХ
7 82 Ажлын чиглэл батлах тухай 2017-10-09 ҮЗЭХ
8 68 Салбар хороо байгуулах тухай 2017-08-31 ҮЗЭХ
9 66 Шинээр баг байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
10 62 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
11 61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
12 59 Аймгийн баяр наадмын тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
13 58 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
14 57 Бодлого баталж, зөвлөл байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
15 50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
16 49 Хөрөнгө балансаас блансад шилжүүлэх, худалдах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
17 46 Зөвлөл байгуулж, түүний ажиллах журам батлах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
18 41 Зөрчлийн улмаас түр саатуулагдсан мотоциклыг эзэмшигчид нь буцаан олгох тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
19 38 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд санал оруулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
20 26 Журам батлах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
21 23 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгийн хуваарийг батлах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
22 15 Таримлыг тариалангийн талбайд сэлгээнд тариалах тухай 2017-02-03 ҮЗЭХ
23 06 Нутгийн удирдлагын байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн тухай 2017-02-03 ҮЗЭХ
24 69 Цаг үеийн зарим арга хэмжээний тухай 2016-11-29 ҮЗЭХ
25 68 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2016-11-10 ҮЗЭХ
26 12 Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагаанд тавих хяналт 2016-02-04 ҮЗЭХ
27 06 Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2016-01-22 ҮЗЭХ