Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ИТХ-ын тогтоол
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/442 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-07-09 ҮЗЭХ
2 А/422 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-07-03 ҮЗЭХ
3 07/06 төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
4 07/04 төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
5 94 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
6 93 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
7 91 Бэлтгэх модны хэмжээ тогтоох тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
8 87 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-11-01 ҮЗЭХ
9 82 Ажлын чиглэл батлах тухай 2017-10-09 ҮЗЭХ
10 68 Салбар хороо байгуулах тухай 2017-08-31 ҮЗЭХ
11 а/397 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-16 ҮЗЭХ
12 66 Шинээр баг байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
13 62 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
14 61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
15 59 Аймгийн баяр наадмын тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
16 58 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
17 57 Бодлого баталж, зөвлөл байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
18 А/329 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-28 ҮЗЭХ
19 А/318 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-21 ҮЗЭХ
20 А/311 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-06-19 ҮЗЭХ
21 а/262 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-05-25 ҮЗЭХ
22 50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
23 49 Хөрөнгө балансаас блансад шилжүүлэх, худалдах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
24 46 Зөвлөл байгуулж, түүний ажиллах журам батлах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
25 41 Зөрчлийн улмаас түр саатуулагдсан мотоциклыг эзэмшигчид нь буцаан олгох тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
26 а/187 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
27 а/187 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
28 а/171 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
29 38 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд санал оруулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
30 а/166 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-19 ҮЗЭХ