Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ИТХ-ын тогтоол
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/775 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2018-12-18 ҮЗЭХ
2 А/766 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
3 А/761 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
4 А/756 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
5 А/337 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
6 А/333 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
7 А/330 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
8 A-730 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
9 A-721 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
10 A-716 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2018-12-04 ҮЗЭХ
11 A-714 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-03 ҮЗЭХ
12 A-713 нууц хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-29 ҮЗЭХ
13 А/707 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
14 A-709 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
15 A-706 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-23 ҮЗЭХ
16 А/681 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2018-11-13
17 А/680 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-11-13
18 А/678 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-11-13 ҮЗЭХ
19 A-715 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-11-03 ҮЗЭХ
20 А/442 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-07-09 ҮЗЭХ
21 А/422 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-07-03 ҮЗЭХ
22 07/06 төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
23 07/04 төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
24 А/339 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-11 ҮЗЭХ
25 94 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
26 93 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
27 91 Бэлтгэх модны хэмжээ тогтоох тухай 2017-11-16 ҮЗЭХ
28 87 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-11-01 ҮЗЭХ
29 82 Ажлын чиглэл батлах тухай 2017-10-09 ҮЗЭХ
30 68 Салбар хороо байгуулах тухай 2017-08-31 ҮЗЭХ