• Албан ёсны цахим хуудас
Их Монгол Улс байгуулагдсаны 808, Ардын хувьсгалын 93 жил, аймаг байгуулагдсаны 83 жилийн ойн баяр наадìын хөтөлбөр

2014 .07.09

10.00 Өсвөрийн насны үíäýñíèé сурын харваа ñóðûí òàëáàéä эхэлнэ

13.00-19.00 Хурдан морьдыг бүртгэх үйл ажиллагаа /морь барианы талбайд/

2014.07.10

07.00 Ìîðü áàðèàíû ãàçðààñ Азарга уралдааны замд гарна

10.00 Өсвөрийн íàñíû үíäýñíèé ñурын харвааны үргэлжлэл сурын талбайд

10.00 Шагайн харваа ýõýëíý /Сдортын ордонд/

10.00 Азарга áàðèàíû çóðõàéä îðæ èðíý

10.20-10.50 Áîãä õààíò Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайд, Сайн Ноён Хан Т.Намнансүрэн, Óëñûí Áàãà õóðëûí àíõíû äàðãà Ерөнхий сайд П.Гэндэн нарын õºøººнд цэцэг өргөх ёслол

11.00-13.00 Баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагаа /Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд/

13.00  Их насны морьд уралдааны замд гарна

13.00 Үндэсний бөхийн барилдааны нэгийн даваа эхэлнэ

14.00 ¯íäýñíèé ñóð õàðâààíû íýýëò сурын талбайд эхэлнэ

14.00 Øàãàéí õàðâààíû  íýýëò /Спортын ордонд/

15.30-16.00 Их насны морь áàðèàíû çóðõàéä îðæ èðíý

16.00 Хязаалан насны морьд уралдааны замд гарна

16.30 Үндэсний бөхийн барилдааны хоёрын даваа  ýõýëíý

17.30-18.00 Хязаалан насны морь áàðèàíû çóðõàéä îðæ èðíý

18.30 Шүдлэн насны морьд уралдааны замд гарна

19.30-20.00  Шүдлэн насны морь áàðèàíû çóðõàéä îðæ èðíý

21.00 Áàÿð íààäàìä çîðèóëñàí ØÎÓ àðãà  õýìæýý /Аюуш баатрын талбайд/

2014.07.11

07.00 Соёолон насны морьд уралдааны замд гарна

09.00 ¯íäýñíèé ñур, øàãàéí харвааны үргэлжлэл

10.00. Соёîлон насны морь áàðèàíû çóðõàéä îðæ èðíý

10.30 Үндэсний бөхийн барилдааны гурвын даваа, өсвөрийн бөхийн барилдаан эхэлнэ

11.00 Үндэсний бөхийн барилдаан үргэлжилнэ

11.00 Дааган насны морьд уралдааны замд гарна

11.30 Үндэсний бөхийн барилдааны тав, зургаагийн даваа

12.00-13.00 “Дээлтэй Өвөрхангайчууд” арга хэмжээ

13.00 Дааган насны морь áàðèàíû çóðõàéä îðæ èðíý

13.00.-14.00 ¯íäýñíèé ñóð, øàãàéí õàðâàà÷äûí øàãíàë гардуулах ёслолын ажиллагаа

14.00-15.00  Айргийн тавд хурдалсан морьдыг цоллоно

15.30 Үндэсний бөхийн барилдааны долоогийн даваа эхэлнэ

16.00 Ò¿ð¿¿ëж, ¿ç¿¿ðëýñýí áºõ÷¿¿äèéí öîë, ÷èìýã, áàé øàãíàë ãàðäóóëах ёслолын ажиллагаа

16.30. Баяр наадмын хаалтын ажиллагаа

19.00 Áàÿð íààäìûí êîíöåðò /ÕÄÒ-ын гадна талбайд/

Аймгийн áаяр наадмыг зохион байгуулах хороо

2014-07-08 00:09:34