• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймагт улсын болон хувийн их, дээд сургуулийн нийт 1118 хуваарь иржээ.

          

        Жич:  Мэдээлэл сайн харагдахгүй бол дээрх  дарна уу.

2014-07-01 21:14:24