• Албан ёсны цахим хуудас
1165 ажлын байр шинээр нэмэгдэв
Ажлын байрыг нэмэгдүүлж, ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах нь аймгийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан томоохон зорилтуудын нэг билээ. 2021 онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 1165 ажлын байр шинээр нэмэгдсэн. Үүнээс байнгын 637, улирлын 50, түр 478 ажлын байр бий болжээ.
 
 
 

 

2022-01-04 12:28:24