• Албан ёсны цахим хуудас
Их, дээд сургуульд элсэгчид 2020 оны 7 дугаар сарын 7-ноос 10-ны өдрүүдэд мэргэжил сонголтоо цахимаар хийнэ.

2020-07-07 19:47:09