• Албан ёсны цахим хуудас
Төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.

 Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг тухайн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг 2020 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдөр 09:00-17:00 цагийн хооронд uvurkhangai@csc.gov.mn хаягаар цахимаар хүлээн авна. Сонгон шалгаруулалтыг 2020 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрийн 10.00 цагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газар зохион байгуулна.

Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна. /Журмыг энд дарж үзнэ үү./

 
 1. Мал эмнэлгийн газрын Арвайхээр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 2. Мал эмнэлгийн газрын Баруунбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 3. Мал эмнэлгийн газрын Баруунбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 4. Мал эмнэлгийн газрын Баянгол сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 5. Мал эмнэлгийн газрын Баянгол сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 6. Мал эмнэлгийн газрын Баян-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 7. Мал эмнэлгийн газрын Баян-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 8. Мал эмнэлгийн газрын Бүрд сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 9. Мал эмнэлгийн газрын Гучин-Ус сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 10. Мал эмнэлгийн газрын Есөнзүйл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 11. Мал эмнэлгийн газрын Есөнзүйл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 12. Мал эмнэлгийн газрын Зүүнбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 13. Мал эмнэлгийн газрын Өлзийт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 14. Мал эмнэлгийн газрын Сант сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 15. Мал эмнэлгийн газрын Тарагт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 16. Мал эмнэлгийн газрын Уянга сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 17. Мал эмнэлгийн газрын Хайрхандулаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 18. Мал эмнэлгийн газрын Хархорин сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 19. Мал эмнэлгийн газрын Хужирт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 20. Мал эмнэлгийн газрын Богд сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 21. Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 22. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч,
 23. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 24. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 25. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 26. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 27. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Гучин-Ус сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 28. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Арвайхээр сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 29. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Гучин-ус сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Уянга сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.
2020-05-28 11:57:38