• Албан ёсны цахим хуудас
Энэ онд Өвөрхангай аймагт улс, орон нутгийн төсвийн 40 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэнэ.

2020-05-18 12:24:56