• Албан ёсны цахим хуудас
НИЙТИЙН ОРОН СУУЦНУУДАД ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙЖ БАЙНА.

Шинэ коронвирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, нийтийн орон сууцнуудын эрүүл ахуйн нөхцөлд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах зорилгоор СӨХ-той хамтран “Цуврайн гол”ХХК халдваргүйтгэлийн ажлыг нийтийн орон сууцнуудын орц, хонгил, гадна зам талбайд хийгдэж байна.

Халдваргүйтгэлийн ажил бүх нийтийн орон сууцнуудад хийгдэнэ.

 

2020-03-13 13:15:44