• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлэх тухай шийдвэр гарлаа

2020-02-14 19:06:14