• Албан ёсны цахим хуудас
Бүсийн аймгуудын Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлүүдээс баталсан дулааны тарифын харьцуулсан судалгаа

 

                                                                                                                                                                            

Аймгуудын нэр

Төсвийн байгууллагууд

/1 м.куб.төгрөг/

аж ахуйн нэгж

/1м.куб.төгрөг/

Айл өрх

/1м.кв.төгрөг/

Дулаан үйлдвэрлэгчээс

Нүүрсний уурхай хүртэлх зай

  1.  

Архангай

845-2044

845-2044

540-840

406-580км

  1.  

Төв

1000-1450

900

350-455

36-349 км

  1.  

Баянхонгор

1100-1550

1100-1550

450

10-160 км

  1.  

Булган

1400-1900

350-950

350-600

65-400 км

  1.  

Дундговь

1235-1760

1235-1760

400-400

200-400 км

  1.  

Өвөрхангай

660-1175

675

600-850

20-290 км

                                                                                                                                                                                                                                                                                         /НӨАТ ороогүй/

 

АЙМГИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

 

2020-01-29 12:59:10