• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн 2020 оны орон нутгийн төсөв батлагдлаа

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаанаар "Аймгийн 2019 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, 2020 оны төсвийн төсөл"-ийг хэлэлцэн баталлаа. 2020 онд орон нутгийн төсөв болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжүүлэх төсвийн нийт дүнг 97.9 тэрбум төгрөгөөр баталлаа.

2019-12-03 12:18:43