• Албан ёсны цахим хуудас
2019 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 07:00 -12:00 цагийн хооронд цахилгаан эрчим хүч түр хязгаарлана

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД: 2019 оны 9 дугаар сарын 3-ны өдрийн 07:00-12:00 цагийн хооронд цахилгаан эрчим хүч түр хязгаарлах болсныг мэдэгдье.

Хархорин-Арвайхээрийн 110кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын гэмтэл устгах ажлыг 2019 оны 9 дугаар сарын 3-ны өдрийн 07:00-12:00 цагийн хооронд цахилгаан эрчим хүчийг тасалж, гүйцэтгэнэ.

Хэрэглэгч Та бүхэн ажил үйлчилгээгээ урьдчилан зохицуулна уу.

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани Хангайн бүсийн салбар

 

2019-09-02 17:55:25