• Албан ёсны цахим хуудас
Төрийн албан хаагчийн манлайлал, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын албан даалгавар
2018-10-04 18:01:42