Албан ёсны цахим хуудас
2018 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарь

Шалгуулагч шалгалт өгөхөөр ирэхдээ дараах 4 зүйлийг авч ирнэ.
1. Бүртгэлийн хуудас
2. Суудлын хуваарь
3. Цахим үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах баримт бичиг
4. Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх

ЭЕШ-ын дүн оноо, жагсаалтыг 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 09:00 цагаас өмнө www.eec.mn цахим хуудсанд байршуулан нийтэд зарлана.
Шалгуулагч шалгалтын дүн, оноог өөрийн бүртгэлийн дугаар, болон нууц код ашиглан www.eec.mn цахим хуудаснаас үзэж болно.

2018-06-12 15:00:13