• Албан ёсны цахим хуудас
мэдээ
Амины орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажил графикийн дагуу хийгдэж байна
...

2019-08-29 17:39:35

Дэлгэрэнгүй..
9 дүгээр сарын 3-ны өдрийг бүх нийтээр амрах өдөр болгов
...

2019-08-28 15:17:43

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг дарга Г.Ганболд хөрөнгө оруулалтын ажилд тавих хяналтыг нэмэгдүүлж, гүйцэтгэлийг эрчимжүүлэхийг үүрэг болгов
...

2019-08-28 12:16:32

Дэлгэрэнгүй..
Гэндэнгийн гудамжинд гоёлын гэрэлт мод суурилуулж байна
...

2019-08-23 18:20:51

Дэлгэрэнгүй..
Богд суманд шилэн кабель татаж байна
...

2019-08-22 19:09:27

Дэлгэрэнгүй..
The project staff will be recruited
...

2019-08-21 16:24:37

Дэлгэрэнгүй..
Дулааны станцын зураг төсөл хийх инженерүүд манай аймагт ажиллаж байна.
...

2019-08-21 14:49:37

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн хэмжээнд байшин, орон сууцны тооллого явагдаж байна
...

2019-08-20 17:36:31

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн төвд 21 цэгт автобусны буудал шинээр барьж байна
...

2019-08-19 18:00:45

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумаас бусад сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойрог
...

2019-08-19 16:52:10

Дэлгэрэнгүй..