• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын төлөвлөгөө
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2019-02-01 16:19:32

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн ЗДТГ-ын 2018 оны ажлын төлөвлөгөө
...

2018-05-24 12:03:47

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн ЗДТГазрын авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, АТҮХөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө
...

2018-05-17 14:47:27

Дэлгэрэнгүй..
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг 2016-2018 оны төлөвлөгөө
...

2016-03-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..