• Албан ёсны цахим хуудас
Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Дүрслэх урлаг, зураг зүй, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
2020-05-19 19:23:06