• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Нэр Хавсралт
1 Мал эмнэлгийн газрын Баян-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
2 Мал эмнэлгийн газрын Арвайхээр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
3 Мал эмнэлгийн газрын Баруунбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
4 Мал эмнэлгийн газрын Баруунбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
5 Мал эмнэлгийн газрын Баянгол сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
6 Мал эмнэлгийн газрын Баянгол сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
7 Мал эмнэлгийн газрын Баян-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
8 Мал эмнэлгийн газрын Бүрд сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
9 Мал эмнэлгийн газрын Гучин-Ус сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
10 Мал эмнэлгийн газрын Есөнзүйл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
11 Мал эмнэлгийн газрын Есөнзүйл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
12 Мал эмнэлгийн газрын Зүүнбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
13 Мал эмнэлгийн газрын Өлзийт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
14 Мал эмнэлгийн газрын Сант сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
15 Мал эмнэлгийн газрын Тарагт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
16 Мал эмнэлгийн газрын Уянга сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
17 Мал эмнэлгийн газрын Хайрхандулаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
18 Мал эмнэлгийн газрын Хархорин сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
19 Мал эмнэлгийн газрын Хужирт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
20 Мал эмнэлгийн газрын Богд сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
21 Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
22 Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
23 Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
24 Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
25 Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
26 Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч (2 ажлын байр)-ийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
27 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Гучин-Ус сумын Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
28 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Арвайхээр сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
29 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Гучин-Ус сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
30 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Уянга сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
31 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хархорин сумын Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
32 Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хөгжим, бүжгийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
33 Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Физик, мэдээллийн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
34 Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хими, эрүүл мэндийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
35 Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Дүрслэх урлаг, зураг зүй, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
36 Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Гадаад хэлний боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
37 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Богд сумын Нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
38 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Тарагт сумын Нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
39 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хархорин сумын Нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
40 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Бүрд сумын Нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
41 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
42 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Зүүнбаян-Улаан сумын Газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
43 Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлээ, дотоод аудитын хэлтсийн Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, хөтөлбөр, сургалт мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
44 Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Барилга, хот төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
45 Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн Эрүүл мэндийн боловсрол, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
46 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал үржлийн албаны Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
47 Өвөрхангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
48 Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Ажил худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
49 Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Төгрөг сумын Газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
50 Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Есөнзүйл сумын Газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
51 Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Бүрд сумын Газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
52 Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Бат-Өлзий сумын Газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
53 Өвөрхангай аймгийн төрийн захиргааны албан тушаалын сул ажлын байрны судалгаа /2020.04.22/ татах
54 Өвөрхангай аймгийн төрийн захиргааны албан тушаалын сул ажлын байрны судалгаа татах
55 Төрийн захиргааны байгууллагын албан тушаалын сул орон тооны зар /2019 оны 6 сарын байдлаар/ татах
56 Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт /2018 оны 12 сар/ татах
57 Туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт /2018 оны 12 сар/ татах
58 Өвөрхангай аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт /2018 оны 9 сар/ татах
59 Өвөрхангай аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт /2018 оны 9 сар/ татах
60 "Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах" журам, заавар /2013.05.17/. татах