• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:00:58

Дэлгэрэнгүй..
Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 18:57:25

Дэлгэрэнгүй..
Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 18:54:40

Дэлгэрэнгүй..
Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 18:50:32

Дэлгэрэнгүй..
Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 18:48:57

Дэлгэрэнгүй..
Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч (2 ажлын байр)-ийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 18:45:02

Дэлгэрэнгүй..
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Гучин-Ус сумын Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 18:38:28

Дэлгэрэнгүй..
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Арвайхээр сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2020-05-27 18:36:55

Дэлгэрэнгүй..
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Гучин-Ус сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 18:33:48

Дэлгэрэнгүй..
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Уянга сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2020-05-27 18:27:57

Дэлгэрэнгүй..