• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Хужирт сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-09-30 12:42:05

Дэлгэрэнгүй..
Бат-Өлзий, Бүрд сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтний /2/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-09-30 12:41:18

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-09-30 12:40:39

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 10 дугаар багийн зохион байгуулагч
...

2020-09-03 17:53:50

Дэлгэрэнгүй..
Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-09-03 17:53:26

Дэлгэрэнгүй..
Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
...

2020-09-03 17:53:01

Дэлгэрэнгүй..
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
...

2020-09-03 17:52:39

Дэлгэрэнгүй..
Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
...

2020-09-03 17:51:52

Дэлгэрэнгүй..
Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч;
...

2020-09-03 17:49:17

Дэлгэрэнгүй..
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Бүрд, Төгрөг сумдын Газрын даамал
...

2020-09-03 17:48:53

Дэлгэрэнгүй..