• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Мал эмнэлгийн газрын Есөнзүйл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:19:09

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Есөнзүйл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:12:52

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Зүүнбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:11:47

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Өлзийт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:10:55

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Сант сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:09:42

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Тарагт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:08:33

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Уянга сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:07:25

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Хайрхандулаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:06:19

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Хархорин сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:05:14

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Хужирт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:03:22

Дэлгэрэнгүй..