• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Захиргаа, санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна
2020-05-19 19:47:52