• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
2020-05-12 12:55:54