• Албан ёсны цахим хуудас
Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль, Хархорин сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн захирлын албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
2018-11-29 10:45:55