• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
2018-11-29 10:44:32