• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
2018-11-29 10:42:52